Goudsmit demagnetiseert helikopterplatform met nieuw systeem

Demagnetiseren helikopter platform - service op locatie | Goudsmit Magnetics

Onze demagnetiseerexpert Ger heeft onlangs een helikopterplatform in Duitsland gedemagnetiseerd. Dit was noodzakelijk omdat de kompassen van de helikopters op de dertig aanwezige platformen, beïnvloed werden doordat gootdeksels, rails en bewapeningsstaal magnetisch waren geworden. De kompassen van de helikopters bleken flink af te wijken. Het magnetisme werd veroorzaakt door een magneetveger die de platforms vrij moest houden van ijzerdelen en daardoor alle stalen delen had gemagnetiseerd. Tijdens het proces en na wat proeven ontstond het idee voor een nieuwe toepassing van een demagnetiseertunnel.     

Het probleem
De expert deed een poging de gootdeksels en rails, aanwezig in het betondek, te demagnetiseren. Hiervoor plaatste hij de kabel van een mobiele demagnetiseerunit op de stalen delen en trachtte hij deze via een gecontroleerde wisselstroom te demagnetiseren. Dit bleek niet voldoende om het ongewenst magnetisme op een acceptabel niveau te brengen. Vervolgens wikkelde hij de kabel om een plaat en sleepte hij deze constructie over het hele platform met als doel ook het bewapeningsstaal onder het oppervlak te bereiken. Dat gaf al een beter resultaat maar was nog niet toereikend.  


De oplossing
De demagnetiseer-expert zocht verder naar een oplossing. Uiteindelijk heeft hij een demagnetiseertunnel op zijn kant gelegd en hier wieltjes onder gemonteerd. Zo fungeerde de tunnel als demagnetiseerveger. Het hoge vermogen van de tunnel, plus de gecontroleerde wisselstroom, zorgde ervoor dat de magnetische waarden in de platformen op een acceptabel niveau kwamen en geen kompassen meer konden beïnvloeden. Deze methode heeft geresulteerd in een totaal nieuw product en is meteen is aangekocht door de helikopterproducent die zelf de overige 29 platforms heeft gedemagnetiseerd.

Het nieuwe demagnetiseersysteem blijkt ook goed te werken voor grote staalplaten van 12 x 4 meter, bestemd voor windmolenfundamenten op zee. Het magnetisme in de platen beïnvloedde het lasproces.  


Meer informatie over demagnetiseren op locatie vindt u op deze pagina.

Meer informatie kunt u opvragen via het contactformulier