Goudsmit rozmagnesowuje Lądowisko helikopterów za pomocą nowego systemu

Degaussing helipad service on location | Goudsmit Magnetics

Ekspert ds. demagnetyzacji Ger niedawno rozmagnesował lądowisko dla helikopterów w Niemczech. Było to konieczne, ponieważ kompasy w helikopterach na trzydziestu lądowiskach działały nieprawidłowo z powodu namagnetyzowania pokryw rynien, szyn i stalowych zbrojeń. Wskazania kompasów znacząco odbiegały od normy. Obecność magnetyzmu była spowodowana przez miotły magnetyczne, których użycie miało na celu utrzymanie platform wolnych od cząstek żelaza, ale nieumyślnie sprawiło, że wszystkie części stalowe stawały się namagnetyzowane. Podczas procesu i po wykonaniu niektórych testów powstał pomysł na nowe zastosowanie dla tunelu demagnetyzującego.

Problem 
Ekspert podjął próbę rozmagnesowania pokryw rynien i szyn obecnych w betonowej powierzchni. W tym celu umieszczono kabel demagnetyzera mobilnego na elementach stalowych i spróbowano rozmagnesować je za pomocą kontrolowanego prądu zmiennego. Nie było to wystarczające do zmniejszenia niepożądanego magnetyzmu do akceptowalnego poziomu. Następnie owinięto kabel wokół płyty i przeciągnięto tę strukturę po całej platformie w celu dosięgnięcia stali zbrojeniowej pod powierzchnią. Wynik był lepszy, ale wciąż niewystarczający.


Rozwiązanie
Ekspert ds. rozmagnesowywania nadal szukał sposobu poradzenia sobie z problemem. W końcu położono tunel demagnetyzacyjny na boku i wstawiono pod niego koła. W ten sposób sprawiono, że tunel funkcjonował jako miotła demagnetyzacyjna. Duża moc tunelu oraz kontrolowany prąd zmienny spowodowały, że wartości magnetyczne na lądowiskach osiągnęły akceptowalny poziom i nie mogły już wpływać na działanie kompasów. Metodologia ta zaowocowała powstaniem zupełnie nowego produktu, który został natychmiast zakupiony przez producenta helikopterów i zastosowany przez niego na pozostałych 29 lądowiskach.
 

Nowy system rozmagnesowywania dobrze sprawdza się również w przypadku dużych płyt stalowych o wymiarach 12 × 4 m, takich jak te używane w fundamentach wiatraków morskich. Magnetyzm w tych płytach wpływa na proces spawania.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji? Proszę skorzystać z formularza kontaktowego