Nový koncept: třístupňový separátor kovů pro recyklaci plastů

Three-stage metal separator for plastics recycling

Na veletrhu IFAT v Mnichově (hala B6-316) představíme mimo jiné třístupňový separátor kovů pro recyklaci plastů. Tato zcela nová koncepce se skládá z Eddy Current separátoru vybaveného magnetem nad pásem a vysokogradientním magnetickým válcem. Systém v jednom cyklu odstraňuje ocel, velmi jemné částice železa a nerezovou ocel, následně pak neželezné kovy, jako je měď, hliník, mosaz, drahé kovy a olovo. Z toku produktu jsou odděleny i částice plastu znečištěné kovy. Výsledkem tohoto integrovaného modulu je čistší a lépe prodejná finální frakce pro zpracovatele plastů. Nižší znečištění granulí nebo vloček snižuje náklady v návazném procesu; filtry vstřikovacích šneků a zařízení pro chemické zpracování plastů zůstávají čisté a nezasekávají se.
 

 

Adaptabilní modulární systém pro recyklaci plastů, WEEE a ASR
Tento vysoce kvalitní separátor kovů 3 v 1 je určen pro jemné materiály od 0 do 15-20 mm. Uplatňuje se zejména při zpracování plastů, ale důležitými aplikacemi jsou také WEEE a ASR, kde tato magnetická technologie dokáže z toku produktů získat cennější kovy. V tomto případě s cílem znovuvyužití kovů namísto odstranění kovového znečištění. Místo magnetického bubnového separátoru jsme zvolili kombinaci se závěsným magnetickým separátorem, protože první krok separace poskytuje čistší konečnou frakci, která je lépe prodejná. V případě potřeby je tento modulární systém k dispozici také bez nadpásového magnetu.

 


Třístupňová separace pro optimální výkon
Materiál je podáván zeširoka a v tenké vrstvě pomocí vibračního podavače. Tato monovrstva usnadňuje další zpracování toku produktu. Poté následuje magnetický separátor nad pásem. Tím se z materiálu oddělí hrubší částice oceli. Vysokogradientní magnetický válec odstraňuje jemné částice železa a nerezové oceli, včetně zachycených částic oceli a nerezové oceli, načež Eddy Current separátor 38 HI odděluje neželezné kovové části, i když jsou například přichyceny ke gumě nebo plastu. Tenčí tloušťka vrstvy a také prvotní oddělování pomocí magnetu nad pásem umožňují odlučovačům lépe plnit jejich úkoly. Kombinace těchto tří různých separačních technik napomáhá recyklátorům zvyšovat hodnotu tím, že jim zůstává čistší konečný produkt, který je efektivnější a ziskovější zpracovávat. V konečném důsledku to vede k intenzivnějšímu oddělování kovů, a tím i k většímu využití cenných kovů.

 

Pro více informací použijte kontaktní formulář