Obor recyklace

Recyklace kovů z odpadů, mimo jiné k opětovnému použití, je stále důležitější. Suroviny jsou stále vzácnější a náklady na skládkování odpadu neustále rostou. Výsledkem je vyšší poptávka trhu po recyklaci kovů z odpadu.

Společnost Goudsmit vyvíjí magnetické separátory pro separaci kovů z odpadu. Velmi často se jedná o velmi cenné kovy, čímž se velmi zkracuje doba návratnosti investic do separátorů pro účely recyklace.

  • Projekce, výroba a služby
  • 60 let praxe
  • Osvědčená technologie
  • Cenově dostupné a odolné
  • Kvalita a spolehlivost

Separace silně magnetických kovů

Magnetické separátory odstraňují feromagnetické částice, jako je železo a ocel, z odpadů určených k recyklaci.

Nabízíme řadu různých magnetických systémů, z nichž každý slouží jako jedinečný účel, co se týká následujících parametrů:
- kapacita
- velikost částic
- tvar částic
- čistota železné frakce
- tloušťka zpracovávané vrstvy
- vlhkost produktu
- velikost proudu
- interval údržby
- spotřeba energie

Magnetické závěsné separátory
Scrap iron recycling | Goudsmit Magnetics

Separace slabě magnetických kovů

Vyrábíme také magnetické separátory pro odstraňování slabě magnetických kovů, jako je nerezová ocel a jiné slitiny oceli, z odpadu.

Systémy s vysokou intenzitou zajišťují v této oblasti vynikající výsledky. Odstraňují nebo separují:

- kroužky, pružiny a kuličky z nerezové oceli z drcených plastových lahví s pumpičkovým mechanismem,
- malé kovové částice z kontaminantů půdy, zeminy nebo kameniva,
- rozdrcené části z nerezové oceli při recyklaci dřeva za účelem ochrany drticích nožů,
- částice nerezové oceli z rozdrcených frakcí elektrických a elektronických zařízení a drceného odpadu z automobilů,
- železný prach z keramiky nebo tryskacího písku,
- částice nerezové oceli z drcených kabelů před zpracováním drtičem mědi,
- nerezové jehly z plastových nemocničních injekčních stříkaček.

Magnetické válce
High gradient magnet separates  stainless steel | Goudsmit Magnetics

Separace neželezných kovů

Separátory neželezných kovů separují neželezné kovy, jako je hliník a měď, z toků sypkých materiálů. Častokrát používáme kombinaci těchto separátorů umístěných za sebou.

Toto uspořádání se používá, protože frakce musí z důvodu velikosti částic procházet určitým vlnovým pásmem, aby měl proces dostatečnou výtěžnost. Vhodné složení je: velmi jemná frakce 0–5 mm, jemná frakce 5–20 mm, střední frakce 20–80 mm a hrubá část >80 mm.

Separátory nemagnetických kovů
Non ferrous aluminium recycling | Goudsmit Magnetics

Chcete se dozvědět více?

Ohledně dalších informací kontaktujte naše odborníky:

Tel.: +420 318 599 550 nebo e-mail: info@wamag.cz