"Waarom is een EHEDG certificering voor magneten noodzakelijk?"

EHEDG lidmaatschaps logo | Goudsmit Magnetics

Deze vraag stelden wij aan onze Compliance Engineer Alwin de Bruine. Zijn antwoord: “Klanten uit het topsegment van de voedingsmiddelenindustrie kwamen al vroeg met de vraag voor EHEDG gecertificeerde magneetscheiders. De markt wordt zich steeds meer bewust van het belang van hygiënisch ontworpen procesapparatuur. De goede reinigbaarheid van apparatuur reduceert de hoeveelheid micro organismen in hun processen.

Uiteindelijk zorgt dit er voor dat de houdbaarheid van producten langer wordt. Ook wordt de kans op, potentieel zeer kostbare, re-calls en de daarmee gepaard gaande reputatieschade, sterk verkleind. Deze aspecten zijn belangrijk voor alle voedingsmiddelen, maar met name voor babyvoeding en voor producten die erg vatbaar zijn voor bederf.”

Afwerkingsniveau
“Het was niet eenvoudig om aan de hoge afwerkingseisen te voldoen, maar het is ons uiteindelijk gelukt. De voedselcontactoppervlakken moeten helemaal krasvrij zijn en qua afwerkingsniveau aan hele hoge eisen voldoen. Er mogen geen scherpe hoeken en spleten in de magneetbehuizing zitten,  want daar kunnen voedingsmiddelen achter blijven zitten tijdens het proces maar vooral tijdens de reiniging. Dit laatste is het belangrijkste criterium. Daarom hebben de hydro gevormde huizen van onze EHEDG gecertificeerde apparatuur geen scherpe hoeken en ze zijn volledig draineerbaar.”

 

Voorkomen van claims en re-calls
“In eerste instantie is het magneetfilter voor vloeistoffen wat nat gereinigd kan worden (CIP ofwel ‘cleaning-in-place’) gecertificeerd en sinds kort ook een Cleanflow magneet, geschikt voor droge reiniging. Het verkrijgen van de EHEDG certificering was belangrijk, want het biedt klanten vertrouwen in onze producten, omdat deze door een competente externe partij zijn beoordeeld en goedgekeurd. Dat is ook van belang wanneer zij zelf garanties aan klanten af moet geven en claims en re-calls willen voorkomen.” 

 

Hygienisch ontwerpen
“Wij hebben met de EHEDG certificering een voorsprong op de rest van de markt; Deze voorsprong willen we behouden. Daarom wordt er ook de komende tijd nog meer tijd en aandacht gestoken in hygiënisch ontwerpen en het verkrijgen certificeringen voor andere producten. We hebben de nodige inspanningen moeten doen om onze kwaliteit consistent op het benodigde hoge niveau te krijgen. Dit hebben we gedaan door o.a. in het productieproces en ook bij toeleveranciers uitgebreide controlestappen met checklists toe te passen. Componenten die niet aan alle eisen voldoen komen niet in de apparatuur terecht. Hiermee borgen we de kwaliteit van onze eindproducten.”

 

EHEDG
Alwin legt uit waar de afkorting voor staat: “European Hygienic Engineering & Design Group: een consortium van machinebouwers, voedingsmiddelenproducenten, onderzoeksinstituten en volksgezondheidautoriteiten met het doel hygiëne te bevorderen tijdens de productie en verpakking van voedingsmiddelen.”

Compliance engineer Alwin de Bruine zorgt ervoor dat alle magneetsystemen aan wettelijke verplichtingen en eventuele andere standaarden en klanteisen voldoen. Hij bewaakt dit proces en zorg ervoor dat dit uiteindelijk ook tot stand komt. Alwin: “De tendens is in de hele voedingsmiddelenindustrie dat producenten steeds meer streven naar een hoger niveau van hygiënisch ontwerp, ook in marktsegmenten waar hier traditioneel minder aandacht aan geschonken werd. De Nederlandse industrie zit in de voorhoede bij ontwikkelingen op dit vlak.”

Meer informatie kunt u aanvragen via het contactformulier.