„Proč je pro magnety nutná certifikace EHEDG?“

EHEDG member logo 2020 | Goudsmit Magnetics

Na tuto otázku odpovídá náš inženýr pro dodržování předpisů, Alwin de Bruine. Jeho odpověď zní: „Magnetické separátory s certifikací EHEDG začali jako první žádat přední zákazníci z potravinářského průmyslu. Trh si je stále víc vědom důležitosti hygienicky navrženého procesního vybavení. Dobrá čistitelnost vybavení snižuje množství mikroorganismů ve výrobních procesech.“

Alwin pokračuje: „A v konečném důsledku to prodlužuje trvanlivost výrobků. Také to výrazně snižuje pravděpodobnost výskytu velmi nákladných svolávacích akcí a souvisejícího poškození pověsti. Tyto aspekty jsou důležité pro všechny potraviny, ale zejména pro potraviny a výrobky pro děti, které se velmi snadno zkazí.“

 

Kvalita hotového výrobku
„Nebylo snadné vyhovět vysokým normám hotového výrobku, ale nakonec jsme uspěli. Povrchy přicházející do kontaktu s potravinami nesmí obsahovat žádné škrábance a musí vyhovovat extrémně vysokým normám týkajícím se kvality povrchové úpravy. Těleso magnetu nesmí obsahovat žádné ostré rohy či praskliny, protože potraviny by tam během procesu a zejména během čištění mohly uvíznout. Absence ostrých rohů a prasklin je nejdůležitějším kritériem. Proto nemají hydroformovaná tělesa našeho vybavení s certifikací EHEDG žádné ostré rohy a jsou zcela vypustitelná.“

Předcházení reklamacím a svolávacím akcím
„Nejprve byl certifikován magnetický filtr tekutin, který lze čistit za mokra (CIP neboli metoda „čištění na místě“) a před nedávnem byl certifikován také čistitelný průtokový magnet, který lze čistit za sucha. Získání certifikace EHEDG bylo důležité, protože zákazníkům přináší důvěru v naše produkty. Nakonec byly tyto produkty vyhodnoceny a schváleny kompetentní třetí stranou. To je také důležité, když zákazník musí poskytnout vlastním zákazníkům záruky a chce se vyvarovat reklamacím a svolávacím akcím.“ 

Hygienické provedení
„Díky certifikaci EHEDG jsme získali náskok před konkurencí. A tuto výhodu bychom si rádi udrželi. V nastávajícím období proto vložíme ještě více času a energie do hygienického provedení a získávání certifikací pro další produkty. Abychom mohli trvale dosahovat požadované vysoké úrovně kvality, museli jsme vynaložit značné úsilí. Kromě jiného se jednalo o zavedení komplexních kontrolních kroků spolu s kontrolními seznamy do našeho výrobního procesu a také výrobních procesů našich subdodavatelů. Komponenty, které nesplňují všechny požadavky, se do zařízení nedostanou. To nám umožňuje zaručit kvalitu našich koncových produktů.“

 

EHEDG
Alwin vysvětluje, co zkratka znamená: „Evropské uskupení pro hygienické strojírenství a projektování: sdružení výrobců zařízení, organizací potravinářského průmyslu, výzkumných institucí a orgánů veřejného zdraví propagující hygienu v průběhu zpracování a balení potravinářských výrobků“.

Inženýr pro dodržování předpisů, Alwin de Bruine, ujišťuje, že všechny magnetické systémy splňují regulační povinnosti a případné další standardy a požadavky zákazníků. Na tento proces dohlíží a zajišťuje, aby byly všechny požadavky nakonec splněny. Alwin: „Všichni výrobci z potravinářského průmyslu stále více usilují o vyšší úroveň hygieny, a to i v tržních segmentech, kde se tradičně považují za méně důležité. A nizozemský průmysl stojí v této oblasti v čele vývoje.“

Další informace? Použijte prosím kontaktní formulář