„Dlaczego dla magnesów wymaga się certyfikatu EHEDG?”

EHEDG member logo 2020 | Goudsmit Magnetics

Nasz inżynier ds. zgodności, Alwin de Bruine, otrzymał takie pytanie. Jego odpowiedź: „Klienci z górnego końca branży spożywczej byli najczęściej żądali separatorów magnetycznych z certyfikatem EHEDG. Rynek staje się coraz bardziej świadomy znaczenia higienicznego sprzętu technologicznego. Dobra możliwość czyszczenia sprzętu zmniejsza liczbę mikroorganizmów w procesach

Jak dodaje Alwin: Ostatecznie wydłuża to okres trwałości produktów. Radykalnie zmniejsza również ryzyko wycofywania produktów, które może być bardzo kosztowne, a także związane z tym szkody na reputacji. Te aspekty są ważne w przypadku całej żywności, ale szczególnie, jeśli chodzi o żywność i produkty dla niemowląt, które są wysoce podatne na zepsucie”.

 

Jakość wykończenia
„Spełnienie wysokich standardów wykończenia nie było łatwe, ale ostatecznie udało nam się osiągnąć sukces. Powierzchnie mające kontakt z żywnością muszą być całkowicie wolne od zarysowań i spełniać bardzo wysokie standardy jakości wykończenia. W obudowie magnesu nie mogą znajdować się żadne ostre naroża ani szczeliny, ponieważ produkty spożywcze mogą być pozostawiane w trakcie procesu, a szczególnie podczas czyszczenia. Ten drugi problem stanowi najważniejsze kryterium. W związku z tym hydroformowane obudowy sprzętu z certyfikatem EHEDG nie mają ostrych kątów i umożliwiają ich całkowite opróżnienie”.

Zapobieganie roszczeniom i wycofywaniu produktów
„Pierwszy certyfikat uzyskano dla filtra magnetycznego do cieczy, który można czyścić na mokro (CIP, czyli „clean-in-place”), a niedawno otrzymano go również dla magnesu clean flow, który nadaje się do czyszczenia na sucho. Uzyskanie certyfikatu EHEDG było ważne, ponieważ pozwala to klientom mieć zaufanie do naszych produktów. W końcu produkty te zostały ocenione i zatwierdzone przez kompetentną stronę trzecią. Jest to również ważne, gdy nasi klienci muszą przedstawić swoim klientom gwarancje oraz gdy uniknąć roszczeń i wycofywania produktów”. 

Higieniczna konstrukcja
„Dzięki certyfikatowi EHEDG mamy przewagę nad resztą rynku. Jest to zaleta, którą chcemy zachować. W związku z tym w dalszym okresie będziemy poświęcać jeszcze więcej czasu i energii na tworzenie higienicznych konstrukcji i uzyskiwanie certyfikatów dla innych produktów. Musieliśmy dołożyć wszelkich starań, aby konsekwentnie osiągać wysoki poziom jakości. Innymi słowy, wdrożyliśmy kompleksowe kroki kontrolne z listami kontrolnymi w naszych procesach produkcyjnych i również w procesach naszych podwykonawców. Elementy, które nie spełniają wszystkich wymagań, nie są montowane w sprzęcie. Dzięki temu możemy zagwarantować jakość naszych produktów końcowych”.

 

EHEDG
Alwin wyjaśnia, co oznacza ten akronim: „European Hygienic Engineering ‘ Design Group: konsorcjum producentów wyposażenia, przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, instytutów badawczych i organów zdrowia publicznego promujące higienę w trakcie przetwarzania i pakowania żywności i produktów spożywczych”.

Inżynier ds. zgodności, Alwin de Bruine, pilnuje, aby wszystkie systemy magnetyczne były zgodne z wymogami regulacyjnymi i ewentualnie innymi normami oraz wymogami klientów. Nadzoruje ten proces i zapewnia, aby wszystkie wymagania zostały spełnione. Alwin: „Producenci z całej branży spożywczej coraz częściej poszukują bardziej higienicznych konstrukcji, nawet w segmentach rynku, w których tradycyjnie uznawano to za mniej ważne. Holenderska branża jest liderem w dziedzinie rozwoju w tym obszarze”.

Więcej informacji? Proszę skorzystać z formularza kontaktowego