Automotive industrie vereist magneetmetingen; waarom eigenlijk?

GOM 3D scanner for magneetmetingen | Goudsmit Magnetics

“Magneetmetingen bieden automotive suppliers de juiste garanties.” aldus Marc Teeuwen tijdens het stellen van bovenstaande vraag. Op de eerste plaats voor onszelf, omdat deze metingen nou eenmaal een standaard onderdeel van het ISO/TS proces zijn en helemaal voor onze klanten in de auto-industrie.
 

CPK Waarde
Uit deze metingen wordt een zogenaamde CPK-waarde berekend en die is nodig om een betrouwbare magneet voor producten zoals actuatoren, sensoren of elektromotoren te kunnen garanderen. De CPK-waarde is onderdeel van de statistische procescontrole en zegt iets over de manier waarop de fabrikant zijn proces beheerst.

Procesbeheersing
Hoe hoger de CPK-waarde, hoe beter het proces door de magneetleverancier wordt beheerst. Dit maakt de statistische kans op uitval van producten te verwaarlozen. En aangezien onze uitgangscontrole meteen ook de ingangscontrole van onze klanten is, verkleint dit ook de kans op uitval van eenmaal afgeleverde auto’s, machines of systemen.

 

GOM 3D Scanner
Marc legt uit: ‘’Je hebt de nominale maat van een magneet met een plus- of mintolerantie. Wanneer de door de GOM 3D scanner gemeten waarde heel dicht bij de nominale maat ligt, krijg je een hoge CPK-waarde die aantoont dat een fabrikant zijn proces goed beheerst. Dit betekent dat de statistische kans op een magneet die buiten de tolerantie valt -en dus tot afkeur leidt- heel klein is. De GOM 3d scanner meet de magneet en genereert automatisch een rapport waar op basis van de meetgegevens de genoemde CPK-waarde uitrolt. Dat is voor onze klanten heel belangrijk.”
 

Magneettoleranties
“Wanneer je een magneetblokje voor je hebt, zie je de afmeting l x b x h. Stel dat de lengte 20 mm is, dan is de standaard tolerantie op die maat ± 0,1 mm. De door ons geleverde magneet moet dus altijd tussen 19,9 en 20,1 mm liggen. Daarbij is het belangrijk dat de toleranties niet teveel schommelen maar allemaal rondom de 20 mm zitten, met een zo klein mogelijke afwijking. Hoe kleiner de afwijking ten opzichte van die 20, hoe groter de CPK-waarde is.

Automotive supplier
Dit verkleint ook de kans dat er een magneet bij zit die buiten de tolerantie valt. Als die tolerantielijn vlak is, beheerst een fabrikant zijn proces goed en is er weinig kans op uitval. De GOM 3D scanner registreert dit visueel in het meetrapport. Dat is voor een automotive supplier zeer belangrijk: daarmee heeft hij bewijs in handen dat de door hem geleverde producten aan de hoogste eisen voldoen. Bovendien wordt dit rapport en de CPK-waarde vereist in allerlei overeenkomsten die voor automotive suppliers vastliggen.

 

Magneten in auto's 
Op welke plaatsen in een auto zijn magneten aanwezig? Marc: ‘’In de versnellingsbak, sensoren, remmen, waterpomp, motoren, ontstekings spoel en startgenerator, maar ook in de momenteel veel toegepaste ‘’lane departure warning’’; een waarschuwingspiep of trillingssignaal wordt afgegeven wanneer je niet op je eigen weghelft blijft. Magneten zorgen hiervoor en moeten hun taak wel waarmaken, anders gebeuren er ongelukken. Daarom zijn metingen cruciaal.“

Meer informatie kunt u opvragen via het contactformulier