Branża motoryzacyjna wymaga pomiarów magnetycznych. Ale dlaczego?

GOM 3D scanner for magnetic measurement | Goudsmit Magnetics

„Pomiary magnetyczne dają dostawcom z branży motoryzacyjnej gwarancję, jakiej potrzebują” – tak brzmi odpowiedź Marca Teeuwena na to pytanie. „Po pierwsze, ponieważ pomiary te są po prostu standardową częścią procesu ISO/TS, a przede wszystkim dla naszych klientów z branży motoryzacyjnej”.

 

Wartość CPK
Pomiary te służą do obliczania tak zwanej „wartości Cpk”, która jest niezbędna do zapewnienia niezawodnego magnesu dla produktów, takich jak siłowniki, czujniki i silniki elektryczne. Wartość Cpk jest częścią statystycznej kontroli procesu i zapewnia informacje na temat tego, jak dobrze producent kontroluje swój proces.

Kontrola procesu
Im wyższa wartość Cpk, tym lepsza kontrola procesu przez dostawcę. Dzięki temu statystyczna szansa, że produkty nie będą zgodne z wymaganiami, jest nieistotna. A ponieważ nasza końcowa inspekcja jest również przychodzącą inspekcją naszego klienta, zmniejsza ona także ryzyko awarii samochodów, maszyn i systemów po ich dostarczeniu.

 

Skaner GOM 3D
Jak wyjaśnia Marc: „Powiedzmy, że masz wymiary nominalne magnesu z przybliżoną tolerancją. Gdy wartość mierzona przez skaner GOM 3D jest bardzo zbliżona do rozmiaru nominalnego, otrzymuje się wysoką wartość Cpk, która wskazuje, że producent ma dobrą kontrolę nad swoim procesem. Oznacza to, że statystyczne prawdopodobieństwo uzyskania magnesu wykraczającego poza zakres tolerancji, który z tego powodu zostałby odrzucony, jest bardzo małe. Skaner GOM 3D mierzy magnes i automatycznie generuje raport, w którym wartość Cpk jest uzyskiwana z danych pomiarowych. Jest to bardzo ważne dla naszych klientów”.

 

Tolerancje magnesu
„Mając magnes blokowy przed sobą, można zobaczyć wymiary: dł. x szer. x wys. Załóżmy, że długość wynosi 20 mm, a standardowa tolerancja dla tego wymiaru wynosi ± 0,1 mm. Oznacza to, że długość magnesu, który dostarczamy, musi zawsze wynosić od 19,9 do 20,1 mm. Ważne jest również, aby tolerancje nie zmieniały się za bardzo: powinny one być zbliżone do około 20 mm, przy czym ich odchylenie powinno być jak najmniejsze. Im mniejsze odchylenie od 20, tym wyższa wartość Cpk.

Brak odrzutów
Zmniejsza to również prawdopodobieństwo wykraczania magnesu poza tolerancję. Jeśli linia tolerancji jest płaska, producent ma dobrą kontrolę nad procesem i istnieje niewielkie prawdopodobieństwo występowania odrzutów. Skaner GOM 3D przedstawia to wizualnie w raporcie z pomiaru. Jest to niezwykle ważne dla dostawcy działającego w branży motoryzacyjnej: jest to dowód na to, że produkty, które dostarcza, spełniają najwyższe wymagania. Ponadto wielu dostawców z branży motoryzacyjnej włącza ten raport i wartość Cpk jako wymóg do umów.

 

Magnesy w samochodach
Gdzie w samochodach można znaleźć magnesy? Marc: „W skrzyni biegów, czujnikach, hamulcach, pompie wodnej, silnikach, cewce zapłonowej, alternatorze i silniku rozrusznika, ale także w coraz popularniejszym systemie ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, który generuje wibracje lub sygnał ostrzegawczy w przypadku zjechania z pasa. Jest to możliwe dzięki stosowaniu magnesów i muszą one wykonywać swoje zadanie w prawidłowy sposób, aby nie dochodziło do wypadków samochodowych. Pomiary są zatem kluczowe.”

Więcej informacji? Proszę skorzystać z formularza kontaktowego