Automobilový průmysl vyžaduje magnetická měření. Proč?

GOM 3D scanner for magnetic measurement | Goudsmit Magnetics

Marc Teeuwen odpovídá následovně: „Magnetická měření poskytují dodavatelům automobilového průmyslu záruky, jež potřebují. Jedná se o záruky pro nás, protože tato měření jsou jednoduše standardní součástí procesu ISO/TS, a především pro naše zákazníky v automobilovém průmyslu.“

 

Hodnota CPK
Tato měření se používají k výpočtu tzv. hodnoty „Cpk“, která je nezbytná k zajištění spolehlivého magnetu pro produkty, jako jsou aktivátory, snímače a elektrické motory. Hodnota Cpk je součástí statistického řízení procesu a poskytuje informace o tom, jak dobře výrobce řídí svůj proces.

Řízení procesu
Čím vyšší hodnota Cpk je, tím lépe dodavatel magnetu proces řídí. Díky tomu je statistická pravděpodobnost výskytu neodpovídajících produktů zanedbatelná. A jelikož naší poslední kontrolou je kontrola zákazníka při převzetí, snižuje to pravděpodobnost vzniku chyb a vad u automobilů a systémů po dodání.

 

Skener GOM 3D
Marc vysvětluje: „Řekněme, že máte jmenovité rozměry magnetu s kladnou či zápornou tolerancí. Když se hodnota naměřená skenerem GOM 3D velmi blíží nominální velikosti, získáte vysokou hodnotu Cpk, což prokazuje, že výrobce má svůj proces plně pod kontrolou. To znamená, že statistická pravděpodobnost získání magnetu, který náleží mimo toleranční pásmo, a byl by tedy zamítnut, je velmi malá. GOM 3D skener magnet změří a automaticky vygeneruje zprávu uvádějící hodnotu Cpk odvozenou z dat měření. To je pro naše zákazníky velmi důležité.“
 

Magnetické tolerance
„Když před sebou máte blokový magnet, vidíte rozměry: D x Š x V. Předpokládejme, že délka je 20 mm a standardní tolerance pro tento rozměr je ± 0,1 mm. To znamená, že délka magnetu, který dodáváme, musí vždy být 19,9 až 20,1 mm. Je také důležité, aby se tolerance příliš nelišily: všechny musí být okolo 20 mm, s co nejmenším možným odchýlením. Čím menší je odchylka od 20, tím vyšší je hodnota Cpk.“

Nulový výskyt zmetků
To také snižuje pravděpodobnost, že magnet bude vybočovat z povolené tolerance. Pokud je linie tolerance rovná, výrobce má nad svým výrobním procesem dobrou kontrolu a existuje jen malá pravděpodobnost výskytu zmetků. GOM 3D skener tyto informace vizuálně uvádí ve zprávě měření. Pro dodavatele automobilového průmyslu je toto mimořádně důležité: slouží to pro něj jako důkaz, že jím dodávené produkty splňují ty nejvyšší požadavky. Pro mnoho dodavatelů je navíc tato zpráva a informace o hodnotě Cpk jedním ze smluvním požadavků.

 

Magnety v automobilech
Kde se v automobilech nachází magnety? Marc: „V převodovce, snímačích, brzdách, vodním čerpadle, motorech, zapalovací cívce, alternátoru a startéru, ale také ve stále oblíbenějším systému varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu, který vydává výstražný nebo vibrační signál, pokud vyjedete z jízdního pruhu. Toto umožňují magnety, které musí pracovat správně, aby nedocházelo k dopravním nehodám. Měření proto hrají zásadní roli.“

Další informace? Použijte prosím kontaktní formulář