Filtry są stosowane...

Separator magnetyczny z funkcią automatycznego czyszczenia do przetwarzania proszków i granulatów

Na targach Powtech w Nuremberg (stanowisko 1-416) firma Goudsmit Magnetics zaprezentuje separator magnetyczny Easy Clean z funkcją automatycznego czyszczenia. Jest on wykorzystywany do usuwania drobin metali (>30 µm) z proszków w przemyśle spożywczym, chemicznym, ceramicznym, tworzyw sztucznych i innych. Separator przepływowy Easy Clean jest znany z dużej gęstości pola magnetycznego na prętach — o wartości

ponad 12 000 gausów — które wchodzą w bezpośredni kontakt z produktem, jak i z głęboko penetrującego pola magnetycznego, które nawet przy dużej wartości przepływu efektywnie oczyszcza proszki i granulaty z drobin żelaznych. Separator jest pyłoszczelny do wartości nadciśnienia 1,5 bar i wyposażony w prosty sterownik. Przyjazna użytkownikowi funkcja czyszczenia wymaga zasilania w powietrze pod ciśnieniem 6 bar i sygnału uruchamiającego 24 V DC. Przechwycone drobiny metali żelaznych gromadzone są na tacy.

 

easy clean flow magnet

 

Wyższa wydajność separacji

Zmodyfikowana konstrukcja składa się z jednego rzędu grubych prętów — średnicy Ø50 mm — zamiast używanych wcześniej dwóch warstw prętów o średnicy Ø25 mm. Nowe techniki wykonywania pomiarów, w tym symulacja pól magnetycznych, oraz przeprowadzania testów wykazały, że takie rozwiązanie gwarantuje wyższą wydajność separacji. Pręty o większej średnicy charakteryzują się większą gęstością strumienia oraz głębszym polem chwytania i dłużej pozostają w kontakcie z drobinami wykazującymi właściwości magnetyczne. Dodatkową korzyścią jest mniejsza ogólna wysokość separatora, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń instalacyjną. Ponadto jeden rząd prętów przekłada się na lepszy przepływ produktu, co ma szczególne znaczenie w przypadku strumieni proszków charakteryzujących się słabym przepływem.pręt magnetyczny_drobiny metali żelaznych

 

Czyszczenie

Pneumatyczne pręty magnetyczne upraszczają proces czyszczenia. Pręty magnetyczne są wysuwane na prowadnicach i po tym, jak znajdą się poza obrębem obudowy, są przedmuchiwane. Wychwycone drobiny metali gromadzone są na płycie, po czy przekazywane są na tacę.
Separator przepływowy Easy Clean— dzięki olbrzymiej sile magnetycznej prętów wynoszącej 12 000 gausów — doskonale nadaje się do separacji małych, drobin ze stali nierdzewnej o niskiej podatności magnetycznej. Wyniki testów i pomiarów wykazały także, że sama magnetyczna siła chwytająca nie jest czynnikiem wystarczającym do separacji drobin ze stali nierdzewnej. Krytyczne znaczenie ma także to, czy takie drobiny wchodzą w kontakt z prętami, czy przepływają obok nich. Dostępne opcjonalnie przegrody pozwalają na efektywne kierowanie przepływających strumieni — które zawierają drobiny o niskiej podatności magnetycznej — wokół prętów, aby produkt zawsze wchodził z nimi w kontakt.
Zob. wideo: