Demagnetizace na místě: není možné svařování ropovodu

Degaussing service on location | Goudsmit Magnetics

Ropovod, který vede z Rotterdamu do Venla v Nizozemsku, se následně rozděluje a pokračuje do dvou lokalit v Německu. Tento ropovod vyžadoval částečnou výměnu. Alespoň takový byl poznatek inspekce na distribuční stanici ve Venlu. Po vyříznutí starého potrubí však dělníci zjistili přítomnost nežádoucího zbytkového magnetismu. Ten znemožňuje svařování. Situaci bylo z důvodu časové tísně nutné urychleně řešit.


Vyhněte se prostojům
Ropa měla potrubím protékat již příští den, protože stav zásob byl na delší odstávku příliš nízký. Řada německých průmyslových provozů by se tak ocitla bez ropy, což by smluvnímu dodavateli přivodilo obrovské škody – proto byl čas rozhodující. Nastal závod s časem. Ger, náš flexibilní specialista na demagnetizaci, si naštěstí dokázal operativně přeorganizovat svůj harmonogram a rychle se dostavil na místo. Přivezl si s sebou mobilní demagnetizér, ovinul potrubí kabelem, čímž vzniklo opačné pole pro odstranění magnetismu v potrubí. Přibližně za tři hodiny byl problém vyřešen a bylo možné pokračovat ve svařování.