Demagnetizace zabraňuje nákladným problémům

Degaussing a pipeline on location | Goudsmit Magnetics

V tomto filmu‚ Demagnetizace společnost Goudsmit ukazuje, jak mohou odstranit zbytkový magnetismus z materiálů, aby bylo možné zpracování a zabránilo se problémům. To lze provést nákupem zařízení, jako jsou demagnetizační tunely a stoly, ale také jako služba z vašeho pracoviště.

Demagnetizací materiálů zabráníte nepříjemným důsledkům během výroby, jako jsou:

  • Přichycení produktů k sobě ve formě
  • Drsný povrch po pozinkování
  • Problémy při svařování
  • Svary, které pronikají pouze na jednu stranu
  • Vyšší opotřebení ložiska
  • Kovové úlomky, které se přichytávají na díly nebo nástroje
  • Chyby měření na akčních členech a magnetickém snímači
  • Poruchy a čekací doby u automatických obráběcích stanic z důvodu ulpívajících materiálů
  • Vady a rozdíly v tloušťce během galvanizace nebo pochromování
  • Ulpívání nečistot a prachu.

Stručně řečeno, nežádoucí zbytkový magnetismus stojí čas a peníze a má negativní dopad na kvalitu hotových výrobků. Demagnetizace tomu zabraňuje.

Další informace? Použijte prosím kontaktní formulář