Magnetický filtr pro papírovinu

Magnetic filter for paper pulp | Goudsmit Magnetics

Náš odborník na separaci kovů Arthur Jonkman navštívil velkou papírnu v Nizozemsku. Společnost hledá řešení pro odstraňování ocelových drátů z papíroviny. Tyto ocelové dráty se do papíroviny dostávají v důsledku nedokonalého odstranění vázacích drátů, kterými jsou svázány balíky celulózy. To se provádí před zpracováním celulózy na papírovinu.

Arthur: „Vzhledem ke kombinaci automatizovaného procesu a lidského faktoru při kontrole zde existuje riziko, že se ocelové dráty dostanou až do papíroviny. Tyto dráty pak mohou způsobit vážné poškození zařízení používaných v procesu zpracování celulózy. Důsledkem je prostoj výroby. Použitím magnetu se tomu všemu ale dá zabránit.“
 

Magnetický filtr
Arthur: „Pro tyto procesy jsme navrhli magnetické filtry s vnitřním průměrem DN100 až DN400. Vnitřek skluzu produktu je celý obklopený velmi silnými magnetickými tyčemi s vysokou hustotou toku, které jsou schopny zachytit ocelové dráty i při relativně vysoké rychlosti průtoku. Magnetická vložka je navíc vybavena masivními vodicími a pneumatickými tyčemi, které obsluze usnadňují manipulaci. Nehraje zde roli pouze ergonomický aspekt, ale i možnost provádění pravidelných kontrol.“

Papírenská linka
Arthur pokračuje: „Je překvapivé, že magnetické filtry nejsou dosud v papírenských linkách standardem. Očividně se jedná o podceňovaný problém, který se většinou řeší až při výskytu prvních škod. Investice do těchto filtrů není malá, ale již brzy se vrátí, neboť náklady na odstranění škod nebo prostoje dalece převyšují pořizovací cenu filtru.“

Pojistka
Stručně řečeno, magnetický filtr odstraňuje z papíru, který je určen ke zpracování na celulózu, vázací dráty, slouží jako ochrana celého zařízení a zabraňuje prostojům výrobních procesů. Magnetické filtry zavedlo do svých provozů několik velkých nizozemských papíren a nyní je po našich zkušenostech poptávka i od výrobců ze Švédska, Francie a Indonésie. Magnetický filtr papíru je považován za skutečnou pojistku.

Další informace? Použijte prosím kontaktní formulář