Filtr magnetyczny dla masy papierniczej

Magnetic filter for paper pulp | Goudsmit Magnetics

Nasz specjalista ds. separacji metali, Arthur Jonkman, odwiedził duży zakład papierniczy w Holandii. Zakład poszukiwał rozwiązania dla problemu z usuwaniem stalowego drutu z masy papierniczej. Taki stalowy drut może znaleźć się w masie papierniczej ponieważ, na przykład, drut do wiązania bali celulozy nie został całkowicie usunięty. Do takiej sytuacji dochodzi zanim celuloza zostanie przetworzona na masę papierniczą.

Arthur: „W wyniku połączenia zautomatyzowanego procesu z kontrolą przez człowieka istnieje ryzyko, że w masie papierniczej będą występować druty stalowe. Taki drut stwarza przede wszystkim ryzyko uszkodzenia wyposażenia wykorzystywanego do przetwarzania masy papierniczej. Wynikiem tego dochodzi do przestoju — niemniej jednak można temu zapobiec poprzez zastosowanie magnesu”.
 

Filtr magnetyczny
Arthur: „Z myślą o tym typie procesów zaprojektowaliśmy wielkie filtry magnetyczne o średnicach otworów od DN100 do DN400. Wnętrze zsuwni produktów jest całkowicie otoczone silnymi prętami magnetycznymi o wysokiej gęstości strumienia, co umożliwia wychwytywanie drutu stalowego nawet przy relatywnie wysokim natężeniu przepływu. Dodatkowo wkładka magnetyczna jest wyposażona w wytrzymałą prowadnicę i pręty pneumatyczne, które upraszczają pracę operatora. Takie rozwiązanie jest nie tylko ergonomiczne, ale pozwala także na przeprowadzanie regularnych inspekcji”.

Linia produkcji papieru
Jak dodaje Arthur: „To dziwne, że filtry magnetyczne nie są jeszcze standardem wyposażenia linii produkcji papieru. Wydaje się, że problem jest bagatelizowany, a uwzględniany dopiero wtedy, kiedy dojdzie do uszkodzenia linii. Nakłady inwestycyjne na takie filtry nie są małe, niemniej jednak zwracają się bardzo szybko, ponieważ koszt uszkodzeń i przestoju jest wielokrotnie wyższy niż cena zakupu filtrów”.

Zabezpieczenie
W skrócie: filtr magnetyczny wychwytuje kawałki drutu stalowego do belowania z papieru, który ma być przetworzony na celulozę, funkcjonuje jako zabezpieczenie instalacji i eliminuje przestoje w procesie produkcji. Kilku dużych holenderskich producentów papieru wprowadziło filtry magnetyczne do procesu produkcyjnego, a producenci ze Szwecji, Francji i Indonezji zgłosili się do nas w celu zasięgnięcia fachowej opinii. Filtr do papieru to kwintesencja bezpieczeństwa.