Zužitkování kovů z odpadu

Mobile Eddy-Current non-ferrous separator | Goudsmit Magnetics

Na veletrhu Recycling Aktiv společnost Goudsmit Magnetics představila kompletní ukázkovou linku ke zužitkování železných a neželezných kovů z drceného odpadu z automobilů, kovů, dřeva, stavebnictví a demoličního odpad atd. Během veletrhu bude materiál, který je nutné separovat, cirkulovat přes mobilní separátor nemagnetických kovů, a poté projde pod permanentním bubnovým magnetickým separátorem na šrot, který vybírá kousky železa a poté je vyhazuje přes na horní část zpět do toku produktu.


Separátor na přívěsu
Mobilní separátor neželezných kovů, který vyvinula společnost Goudsmit, je postaven na přívěsu a je vybaven supersilným separátorem nemagnetických kovů typu NF1500/38HI, který obsahuje nejvýkonnější magnetický rotor na trhu. Vysoká magnetická síla na povrchu pásu, úhel fólie pro zobrazení magnetického pole a hloubka průniku fólie pro zobrazení magnetického pole zvyšují efektivitu separace pro obě vrstvy (<5 mm) a střední kovové frakce – v mnoha případech až o 30 %.

 

Bubnový separátor
Tato řada zahrnuje bubnový separátor k separaci feromagnetických (Fe), paramagnetických a slabě magnetických částic z toku sypkého materiálu. Díky tomu, že se buben neustále otáčí a automaticky odděluje a uvolňuje železné částice, jsou tyto magnety všestranně použitelné a schopné manipulovat s vysokým množstvím materiálu. Kompaktní velikost umožňuje použití těchto magnetů na místech, kde není dostatek prostoru na závěsné magnety nebo magnetické závěsné separátory. Tyto magnety jsou speciálně určeny pro proudy, které obsahují velké množství železa. Pouzdro bubnu se silnými stěnami je odolnější vůči nárazu železných částí než například gumový pás magnetického závěsného separátoru.

 

Kruhová ekonomika
Společnost Goudsmit pečlivě sleduje trendy na trhu a všimla si, že recyklační toky, jako jsou například drcený odpad z automobilů, kovy, dřevo, odpad ze stavebnictví a demoliční odpad, se rozdělují do ještě menších frakcí. Před několika lety se tyto frakce oddělovaly jen obtížně a proto byly považovány za odpadní materiál. Vývoj pokročilejších drtiček a sít umožnil zpracování těchto materiálů pomocí separátorů nemagnetických kovů a separátorů magnetických kovů. Díky tomu lze kovové frakce zužitkovat ještě lépe.

Cílem je vytvořit žádoucí směsi kovů pro zpracovatele kovů nebo tavírny. Když jsou kovy čistší, je jejich výtěžnost vyšší. Dále je důležité zužitkovat co největší množství kovů, zvláště těch neželezných, a vrátit je do ekonomiky. Je to levnější než výroba nového kovu. Proto použití separátorů kovů přispívá k oběhovému hospodářství.


Sortatec
V Německu společnost Goudsmit Magnetics spolupracuje s firmou Sortatec Gmbh of Düddenbüttel. Tato společnost má mnohaleté zkušenosti s konstrukcí a implementaci kompletních výrobních závodů na klíč, zejména na spalování strusky z domácího odpadu. Kombinace znalostí využití magnetů a praktických zkušeností z terénu přinesla koncepční řešení či samostatné aplikace pro průmysl separace odpadů.

Další informace? Použijte prosím kontaktní formulář