Odzyskiwanie metali z odpadów

Mobile Eddy-Current non-ferrous separator | Goudsmit Magnetics

Podczas wydarzenia Recycling Aktiv firma Goudsmit Magnetics przedstawiła pełną, demonstracyjną linię do odzyskiwania metali żelaznych i nieżelaznych z ASR (pozostałości z rozdrabniacza samochodowego), odpadów metalowych, drewnianych, budowlanych i rozbiórkowych itp. Podczas targów, materiał do separacji będzie rozprowadzany na przenośnym separatorze materiałów nieżelaznych przed przejściem do magnetycznego separatora bębnowego z magnesem trwałym, który wybiera kawałki żelaza, a następnie wrzuca je na górę, wprowadzając je ponownie do strumienia produktu.


Separator na przyczepie
Separator wiroprądowy mobilny, opracowany przez firmę Goudsmit, jest zabudowany na przyczepie i wyposażony w superwytrzymały separator materiałów nieżelaznych typu NF1500/38HI, który zawiera najmocniejszy wirnik magnetyczny na rynku. Duża siła magnetyczna na powierzchni taśmy, kąt pola magnetycznego i głębokość penetracji pola magnetycznego zwiększają wydajność separacji zarówno w przypadku drobnych (< 5 mm), jak i średnich frakcje metalowe – w wielu przypadkach nawet o 30%.

 

Magnetyczne separatory bębnowe
Linia obejmuje magnetyczny separator bębnowy do separacji cząsteczek ferromagnetycznych (Fe), paramagnetycznych i o niskiej podatności magnetycznej z masowego strumienia materiału. Fakt, że bęben obraca się w sposób ciągły i automatycznie separuje oraz rozładowuje cząsteczki żelazne, sprawia że te magnesy są uniwersalne i umożliwia im obsługę dużej ilości materiałów. Kompaktowy rozmiar umożliwia stosowanie tych magnesów w miejscach, w których jest zbyt mało miejsca na rozwiązania, takie jak separatory podwieszane lub nadprzenośnikowe. Magnesy te są specjalnie przeznaczone do strumieni zawierających dużo żelaza. Obudowa bębna z grubymi ścianami jest bardziej odporna na uderzanie przez wiele części żelaznych niż na przykład taśma gumowy separatora nadprzenośnikowego.

 

Gospodarka okrężna
Firma Goudsmit dokładnie podąża za trendami rynkowymi i zaobserwowała, że strumienie recyklingowe, takie jak ASR (pozostałości z rozdrabniaczy samochodowych), odpady metalowe, drewniane, budowlane i rozbiórkowe są separowane na coraz to mniejsze frakcje. Kilka lat temu frakcje te były trudne do separacji od siebie i dlatego traktowano je jako odpady. Opracowanie bardziej zaawansowanych kruszarek, rozdrabniaczy i sit pozwoliło na przekazywanie tych materiałów do separatorów magnetycznych i wiroprądowych. Dzięki temu możliwe jest lepsze odzyskiwanie frakcji metalowych.

Celem jest stworzenie pożądanych mieszanek metali dla hut i podmiotów przetwarzających metale. Uzysk metalu jest wyższy, gdy są one czystsze. Ważne jest również odzyskiwanie jak największej ilości metali, zwłaszcza metali nieżelaznych i zawracanie ich do gospodarki. Jest to mniej kosztowne niż wytwarzanie nowego metalu. Zatem zastosowanie separatorów metalu przyczynia się do gospodarki okrężnej.


Sortatec
W Niemczech firma Goudsmit Magnetics współpracuje z przedsiębiorstwem Sortatec Gmbh z Düddenbüttel. Ta firma ma wiele lat doświadczenia w budowaniu i wdrażaniu kompletnych zakładów przetwórczych, zajmujących się zwłaszcza kompleksowym przetwarzaniem żużlu pochodzącego ze spalania odpadów komunalnych. Wiedza na temat magnesów, w połączeniu z praktycznym doświadczeniem zdobytym w terenie, prowadzą do tworzenia rozwiązań koncepcyjnych lub autonomicznych zastosowań dla branży separacji odpadów.

Więcej informacji? Proszę skorzystać z formularza kontaktowego