Deskový magnet do skluzu pro krmiva

Chute_magnet_for-bulk-flows | Goudsmit Magnetics

Společnost Goudsmit představuje nový typ magnetu, který lze snadno nainstalovat do stávajících procesů zpracování volně padajících materiálů nebo do skluzů při použití například v průmyslu výroby krmiv pro zvířata. Tento deskový magnet do skluzu obsahuje silný deskový magnet Neoflux® (Nd-Fe-B), který je i přes svoji sílu lehký.


Separace železa
Tento magnet představuje jednoduchý způsob odstraňování železných částic o velikosti přibližně 60 µm až 5 mm z krmiv pro zvířata, práškových a dalších produktů. Mezi důležité aspekty pro dosažení dobré separace patří optimální kontakt magnetu s produktem, jeho snadné čištění a snadná integrace do stávajících výrobních procesů. Deskový magnet do skluzu má pevnou celkovou výšku, ale může být upraven na jakoukoli šířku.

Instalace
Deskový magnet do skluzu se skládá ze silného magnetu Neoflux® (Nd-Fe-B), otočného závěsu, na kterém je magnet zavěšen, čisticí desky a montážní desky. Při instalaci je důležité určit místo na umístění magnetu, ve kterém bude produkt v dobrém kontaktu s magnetem. Následně se v tomto místě do stávajícího potrubí vytvoří otvor a k potrubí se přivaří montážní deska. Montáž magnetu je pak provedena tak, aby byl systém 100% těsný. To zajišťuje bezpečné a rychlé čištění a optimální separaci, což vyžaduje úhel skluzu, který nesmí přesáhnout 45°.

Čištění
Z bezpečnostních důvodů musí operátor obsluhovat deskový magnet do skluzu oběma rukama. Magnety jsou zajištěny v nejkrajnější čisticí poloze, takže operátor má následně obě ruce volné k provedení čištění a obnovení procesu.

Další informace? Použijte prosím kontaktní formulář