Płyta magnetyczna do zsypu, do zastosowań spożywczych

Chute_magnet_for-bulk-flows | Goudsmit Magnetics

Firma Goudsmit przedstawia nowy rodzaj magnesu, który można łatwo zainstalować w istniejących procesach obejmujących wykorzystanie zsypów lub swobodnego spadku w zastosowaniach, takich jak te, które występują w branży pasz dla zwierząt. Płyta magnetyczna do zsypu składa się z potężnej płyty magnetycznej Neoflux® (Nd-Fe-B), która jest mocna, a zarazem lekka.


Separacja żelaza
Ten magnes jest prostym sposobem usuwania cząsteczek żelaza o wielkości od około 60 µm do 5 mm z paszy i proszków dla zwierząt oraz innych produktów. Ważne aspekty pozwalające uzyskać dobrą separację dotyczą tego, czy magnes ma optymalny kontakt z produktem, czy można go łatwo czyścić oraz czy można go łatwo zintegrować z istniejącymi procesami produkcyjnymi. Płyta magnetyczna do zsypu ma stałą wysokość całkowitą, ale można ją dostosować do dowolnej szerokości.

Instalacja
Płyta magnetyczna do zsypu składa się z potężnego magnesu Neoflux® (Nd-Fe-B), zawiasu, na którym magnes jest zawieszony, płyty czyszczącej i płyty montażowej. Podczas instalacji należy poszukać miejsca, w którym produkt będzie dobrze stykać się z magnesem. Następnie w tym miejscu wykonujemy otwór w istniejącym kanale i spawamy płytę montażową do tego kanału. Następnie montujemy na niej magnes w taki sposób, aby system był w 100% szczelny. Zapewnia to bezpieczne, szybkie czyszczenie oraz optymalną separację, która wymaga kąta zsypu wynoszącego nie większego niż 45°.

Czyszczenie
Z punktu widzenia bezpieczeństwa, operator musi sterować płytą magnetyczną do zsypu dwiema rękami. Magnesy są zabezpieczane w położeniu zewnętrznym – dzięki temu operator ma obie ręce wolne w celu przeprowadzenia czyszczenia i wznowienia procesu.

Więcej informacji? Proszę skorzystać z formularza kontaktowego