Magnety na míru pro zákazníky z automobilového průmyslu

Magnetic components for the automotive industry

Nalezení správného magnetu pro elektromotor, aktuátor nebo snímač může být pro dodavatele automobilů obtížným a časově náročným procesem. Kromě dodávek magnetických komponentů a sestav nabízíme také služby, které výrobcům automobilů urychlují uvedení výrobku na trh. V tomto filmu představujeme naše znalosti magnetických výpočtů, výpočtů metodou konečných prvků a 3D simulací. Ty přispívají k vývoji magnetu nebo sestavy, které nejen splňují všechny požadavky, ale i před fází prototypování poskytují jistotu správného provozu.

Magnety se nacházejí na různých místech v automobilech, včetně převodovky, snímačů, brzd, vodního čerpadla, motorů, zapalovací cívky a spouštěcího generátoru, a v aktuálně hojně používané „výstraze při výjezdu z jízdního pruhu“, která vydává varovné pípnutí nebo vibrační signál, když vozidlo vyjede ze silnice.  Magnety hrají v těchto kritických bezpečnostních systémech důležitou roli. Kvalita magnetů je nezbytná pro zajištění optimálního provozu.


Magnetická měření a kontrola kvality
Měření jsou důležitou součástí stanovení kvality magnetu.  Tato měření poskytují dodavatelům automobilů záruky a jsou standardní součástí procesu IATF16949. Hodnota CPK, která je výsledkem těchto měření, je mimo jiné součástí statistického řízení procesů a říká něco o způsobu, jakým dodavatel magnetů řídí svůj proces. Čím vyšší je hodnota CPK, tím je lepší. Statistická pravděpodobnost selhání produktů, jako jsou motory, aktuátory nebo snímače, je zanedbatelná. Navíc, protože kontrola na výstupu dodavatele magnetů je také vstupní kontrolou u zákazníků, snižuje se tím také pravděpodobnost selhání vozidel, strojů nebo systémů.


Simulace FEM
Pomocí simulací FEM mají inženýři a vývojáři produktů 3D vizuální přehled o tom, jak se produkt chová v magnetickém systému. Například z hlediska hloubky magnetického pole nebo hustoty magnetického toku na jiném feromagnetickém objektu. Tím se nejen ověří celkový výkon součásti, ale také se prokáže její magnetický výkon. Tímto způsobem je možné optimalizovat výkon produktu, což vede k nejlepšímu možnému řešení pro konkrétní aplikaci. Takové simulace urychlují proces vývoje a prototypování, protože lze rychle určit tvar, třídu a velikost magnetické komponenty.

Další informace? Použijte prosím kontaktní formulář