Nová konstrukce pro separátor nemagnetických kovů

Eddy-Current non-ferrous separation | Goudsmit Magnetics

Kompletní řada výstředných separátorů nemagnetických kovů od společnosti Goudsmit Magnetic byla přepracována tak, se snížily náklady a zlepšily technické parametry. Cílem bylo snadnější používání, vyšší odolnost a větší návratnost investic. Mimořádné zaměření na rám, servisní přístupnost a magnetické rotory. Analýza potřeb zákazníka a trendů trhu byla provedena pomocí metody QFD (Quality Function Deployment).


Vysoká úroveň kvality
Na základě těchto výsledků byl celý stroj kompletně přepracován a optimalizován, zároveň však nedošlo k žádným kompromisům ohledně požadavků separace, úrovně povrchové úpravy a kvality. Noví majitelé separátorů nemagnetických kovů mohou očekávat stejný výkon kvalita / zužitkování a stejně vysokou úroveň kvality za podstatně nižší nákupní cenu. Separátory tohoto typu se používají k odstraňování neželezných kovů z toku surovin, jako jsou např. spodní popel ze spalování, zbytky z drtičů, sklo, dřevo, stavební a demoliční odpad, elektronický odpad nebo domácí odpad.


Magnetický rotor
Výstředný magnetický rotor lze seřídit do různých úhlů vůči vnějšímu plášti, což ovlivňuje moment zachycení neželezných kovů. Vzhledem k tomu, že je magnetický rotor namontován mimo střed vnějšího pláště, kovové částice nemohou přilnout k vnějšímu plášti, což zabraňuje problémům se zahořováním. Využití separátorů nemagnetických kovů zahrnuje: odpad z domácností (rozdrcený), spodní popel ze spalování domácího odpadu, elektroodpad, recyklaci skla, těžké a lehké zbytky z drtičů (např. zbytky z automatických drtiček), recyklace dřeva a/nebo dřevotřísky.


Verze
Separátory nemagnetických kovů jsou k dispozici v různých typech, které se kategorizují podle velikostí frakcí. Zařízení EddyCan® obsahuje 10pólový magnetický rotor (až 150 Hz) a je vhodné k separaci hliníkových plechovek a hrubých částic z recyklačních toků a lehkých (<350 kg/m3) sypkých materiálů. Zařízení EddyXpert®, které má 12pólový magnetický rotor (až 300 Hz), je vhodné pro hrubé frakce s částicemi o velikosti 80 mm a více.

Verze s 18pólovým magnetickým rotorem (až 450 Hz) je vhodná pro standardní frakce o velikosti 20–80 mm a verze s 22HI-pólovým magnetickým rotorem (až 733 Hz) je vhodná pro jemné frakce (0–20 mm). Zařízení EddyFines® obsahuje 38pólový magnetický rotor (až 1140 Hz) a je vhodné pro jemné frakce (0–5 mm). Dostupné šířky strojů: 600 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 mm.

Kromě standardních verzí se vždy snažíme co nejvíce vyjít vstříc specifickým požadavkům pro nestandardní aplikace.

Další informace? Použijte prosím kontaktní formulář