Przeprojektowanie na potrzeby separatora wiroprądowego

Eddy-Current non-ferrous separation | Goudsmit Magnetics

Kompletna linia mimośrodowych wiroprądowych separatorów materiałów nieżelaznych firmy Goudsmit Magnetic została przeprojektowana z myślą o obniżeniu kosztów i wprowadzeniu usprawnień technicznych. Celem było ułatwienie użytkowania, zwiększenie trwałości oraz ROI (zwrotu z inwestycji). Szczególny nacisk położono na ramę, dostęp umożliwiający przeprowadzenie serwisu i wirniki magnetyczne. Metoda wdrażania funkcji jakości (Quality Function Deployment, QFD) została wykorzystana do analizy potrzeb klientów i trendów rynkowych.


Wysoki poziom jakości
W oparciu o te wyniki maszyna została następnie opracowana całkowicie od nowa i zoptymalizowana przy założeniu braku jakichkolwiek kompromisów, jeśli chodzi o wymagania dotyczące separacji, jakości i poziomu wykończenia. Nabywcy separatorów wiroprądowych mogą oczekiwać tej samej klasy/ wydajności odzysku i tego samego wysokiego poziomu jakości przy znacznie niższej cenie zakupu. Separatory tego typu są używane do usuwania metali nieżelaznych ze strumieni materiałów, takich jak żużel, pozostałości z rozdrabniaczy, szkło, drewno, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady elektroniczne lub odpady komunalne.


Wirnik magnetyczny
Mimośrodowy wirnik magnetyczny można ustawić pod różnym kątem względem płaszcza zewnętrznego, co wpływa na moment wyrzucania metali nieżelaznych. Ponieważ wirnik magnetyczny jest zamontowany mimośrodowo w płaszczu zewnętrznym, cząsteczki żelaza nie mogą przylegać do tego płaszcza; zapobiega to powstawaniu problemów z wypalaniem. Do zastosowań separatorów wiroprądowych zalicza się: odpady komunalne (rozdrobnione), żużel z odpadów komunalnych, złom elektryczny i elektroniczny, recykling szkła, ciężkie i lekkie pozostałości z rozdrabniaczy (np. pozostałości z rozdrabniaczy automatycznych), recykling drewna i/lub płyt wiórowych.


Wersje
Separatory materiałów nieżelaznych są dostępne w różnych typach, podzielonych według wielkości frakcji. Model EddyCan® zawiera 10-biegunowy wirnik magnetyczny (do 150 Hz) i nadaje się do separacji puszek aluminiowych oraz grubych cząsteczek z lekkich (< 350 kg/m3) strumieni masowych i recyklingowych. Model EddyXpert®, wyposażony w 12-biegunowy wirnik magnetyczny(do 300 Hz), nadaje się do ciężkich frakcji zawierających cząstki o średnicy 80 mm i większych.

Wersja z 18-biegunowym wirnikiem magnetycznym (do 450 Hz) nadaje się do standardowych frakcji o średnicy 20–80 mm, a model z wirnikiem magnetycznym i biegunami 22HI (do 733 Hz) nadaje się do drobnych (0–20 mm) frakcji. Model EddyFines® zawiera 38-biegunowy wirnik magnetyczny (do 1140 Hz) i nadaje się do drobnych (0–5 mm) frakcji. Dostępne szerokości maszyny: 600 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 mm.

Oprócz standardowych wersji, dołożymy wszelkich starań, aby spełnić określone wymagania dotyczące zastosowań niestandardowych.

Więcej informacji? Proszę skorzystać z formularza kontaktowego