Bezpečná separace ocelových plechů s pomocí bezpečného magnetu

Fail safe magnetic sheet separator | Goudsmit Magnetics

Společnost Goudsmit před nedávnem vyvinula bezpečný magnetický čeřič „Fail Safe“, který automaticky separuje ocelové plechy o tloušťce až 4 mm. Tento čeřič je vybaven extrémně výkonnými neodymovými magnety, které lze s pomocí nově patentovaného systému pneumaticky zapínat a vypínat. K přepínání dochází rychle prostřednictvím rotace magnetů. Tento bezúdržbový čeřič plechů je jediný svého druhu, který je vybaven pružinovým režimem vypnutí.

Extrémně bezpečné
Tento extrémně bezpečný čeřič plechů (proto také název Fail Safe) se automaticky přepne do vypnuté polohy, když dojde k přerušení přívodu stlačeného vzduchu, a to i při plném zatížení a maximální výšce stohu. Během údržby navíc není možné, aby zůstal magnet nechtěně zapnutý. Tato vlastnost je spíše výjimečná a zabraňuje tak častým průmyslovým haváriím. Zda je magnet zapnutý, zjistíte i z dálky díky červenému indikátoru. Tento prvek zajišťuje ještě vyšší bezpečnost. Na rozdíl od fixních čeřičů plechů umožňují vypínatelné čeřiče plechů prozatímní výměnu produktů během nastaveného procesu. Separovat je možné ocelové plechy téměř každého tvaru, délky či šířky. Možné je pracovat také s kulatými nebo asymetrickými tvary. Trvalá magnetická síla se nesnižuje a je zaručena na desítky let.

 

Automatizované procesy
Kromě toho je u tohoto systému v kombinaci s otočným ramenem možné nastavit výšku. Magnetické čeřiče je možné použít v průmyslu pro zpracování plechů a robotizovaných buňkách na výrobu svařovaných sestav. Roboti s pomocí magnetických gripperů sbírají velké plechy a umisťují je na svářečský stůl. Vzhledem k tomu, že ocelové plechy jsou naolejované, mohou se k sobě lepit a robot někdy může najednou sebrat dva plechy najednou.

Silné neodymové magnety
V důsledku toho se může druhá ocelová deska v polovině cesty ke svářečskému stolu oddělit. To může v technologickém prostředí, kde je svářečský stůl často vybaven snímači, nahrávacími zařízeními a aktuátory, způsobit velké škody. Vložení dvou spojených ocelových desek také může vést k výraznému poškození lisovnice. Při použití neodymových čeřičů plechů doje k separaci plechů i navzdory přítomnosti olejového filmu. Robot tyto plechy dokáže zvedat ze stohu jeden po druhém. Čeřič plechů Fail Safe umožňuje díky systému plug & play také detekci zapnutí a vypnutí. 

 

Pneumatický provoz
Čeřiče plechů používající k provozu stlačený vzduch zvyšují bezpečnost a snižují náklady na přeskládání či změny stohu ocelových desek. Magnety dokáží nejenom separovat naolejované plechy, ale také spolehlivě fungují, když se mezi ocelovými plechy nachází vakuum nebo když jsou plechy předem zpracované nebo naleštěné. Na rozdíl od fixních čeřičů plechů umožňují vypínatelné čeřiče plechů prozatímní výměnu produktů během nastaveného procesu.


Když je horní plech odebrán ze stohu, okamžitě jej nahradí spodní plech. Abyste doplnili stoh ocelových plechů, lze magnetické čeřiče jednoduše vypnout pneumatickým ventilem. Po uvolnění otočného ramene se magnety odvrátí a stoh plechů lze snadno vyměnit nebo doplnit. 

Další informace? Použijte prosím kontaktní formulář