Certifikace & kvalita

Snažíme se být důvěryhodným dodavatelem vysoce kvalitních magnetů a sestav. Níže uvedené certifikace nám v tom pomáhají. Dávají vám jistotu, že splňujeme požadavky.

VN-EN-ISO 9001

Požadavky na systém řízení kvality

Globálně uznávaná certifikace FPO-EN-ISO 9001 zajišťuje kontrolu kvality. Tímto způsobem vám můžeme poskytnout jistotu, že produkty s magnetem, které vyrábíme, splňují vaše požadavky.

 

Dosahujeme toho neustálým monitorováním a zlepšením našich procesů.

Zde je k dispozici naše akreditovaná certifikace ISO9001.

 

Podrobnější popis naleznete na stránce certifikace a členství v naší znalostní bázi.

ISO 9001 Quality assurance | Goudsmit Magnetics

IATF16949

Certifikát kvality pro automobilové produkty

Na základě certifikátu kvality IATF spolu s certifikací ISO 9001 jsme stabilním a spolehlivým dodavatelem, mimo jiné i pro automobilový průmysl.

 

Zde je k dispozici naše akreditovaná certifikace IATF.

 

Podrobnější popis naleznete na stránce certifikace a členství v naší znalostní bázi.

ISO/TS 16949 certification | Goudsmit Magnetics

ATEX & IECEx

Magnetické systémy se často umisťují do prostor, kde může docházet k výbuchům prachu. To znamená, že samotný magnetický systém nemůže být samozřejmě zdrojem vznícení.

Práce ve výbušném prostředí proto vyžaduje dodržování zásad a opatření.

Nejedná se pouze o vybavení a produkty, které musí splňovat podmínky. Zaměstnanci musí rovněž vědět jak bezpečně pracovat v oblastech s nebezpečím výbuchu.
 

ATEX a IECEx jsou certifikáty kvality pro výrobce a uživatele vybavení. Mějte přehled o tom, jak nebezpečné situace vznikají a předcházejte jim – zkontrolujte, zda produkty, vybavení, pracovní prostředí a zaměstnanci splňují dané požadavky.

  • Kvalifikace v oblasti elektrotechnické bezpečnosti.

Máme příslušné certifikáty. Naše magnetické systémy mají certifikát ATEX.

 

  • Pro výrobce zařízení ATEX je vyžadován externě certifikovaný systém řízení kvality.

Společnost Goudsmit je jednou z mála společností v magnetickém průmyslu, které jsou držitelem certifikátu IECEx..

 

Mechanické jiskry a výbuchy prachu.
Detekce a odstraňování nežádoucích předmětů brání vzniku mechanických jisker, které způsobují výbuchy prachu. Se správným systémem magnetů pro sypké zboží toho lze dosáhnout.

 

 

ATEX certificate | Goudsmit Magnetics

VDA6

Certifikát pro interní audity procesů. Požadavek automobilového průmyslu v Německu. 

To znamená, že jsme certifikováni pro audit kvality našich procesů pro testování a měření určitých magnetických vlastností.

 

Kromě výrobních součástí výroby je důležitý samotný výrobní proces. V dlouhodobém horizontu musí být prokázáno, že oboje splňuje normy.

  • Od roku 2015 disponujeme znalostmi a dovednostmi pro provádění auditů v souladu s normou VDA6.3.

S VDA6.3 nabízíme více. Například ve fázi přípravy projektu jsme schopni stanovit potenciální rizika. Během auditu jim věnujeme zvláštní pozornost. Ve zprávách, které vytváříme, popisujeme potřebná zlepšení pro vytvoření dokonale řízeného výrobního procesu.

 

VDA.3 certification | Goudsmit Magnetics