Brainport Industries

Firma Goudsmit Magnetics jest członkiem organizacji Brainport Industries i wraz z innymi dostawcami dzieli się doświadczeniem oraz wiedzą dla całego łańcucha dostaw Hightech.

Dostawcy z branży Hightech wzmacniają swoją pozycję poprzez członkostwo w organizacji Brainport. Ponadto dysponują oni wszystkimi zasobami i wiedzą, jakie są potrzebne do wytwarzania produktów wysokiej jakości i zapewniania odpowiedniej jakości.

 

Firma Goudsmit spełnia wszystkie kryteria doboru członków organizacji Brainport. Jesteśmy dostawcą magnesów trwałych dla — między innymi — przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego i medycznego.

Stworzony przez organizację Brainport „otwarty łańcuch dostaw” daje nam szansę zaangażowania się w rozwój maszyn dla (nie tylko) producentów OEM — zarówno na dużo wcześniejszym etapie jaki i przez dużo dłuższy okres procesu rozwojowego.

 

Innowacyjne produkty
Łączenie sił w obszarach zasobów, wiedzy i rozwoju skutkuje tworzeniem innowacyjnych produktów w dziedzinie systemów i materiałów Hightech, żywności, motoryzacji, recyklingu, projektowania i technologii codziennego użytku. Zapewnia również dostawcom takim, jak my, dostęp do rynków zagranicznych. 
 

Organizacja Brainport jest także odpowiedzią na zapotrzebowanie na rozwój wiedzy w obszarze zarządzania i optymalizacji łańcucha. Przeprowadza ona regularne oceny kompetencji firm członkowskich.
 

Informacje o firmie Goudsmit i innych członkach można znaleźć w tym przeglądzie: www.brainportindustries.com
Nasze doświadczenie można również znaleźć w Qualified Technology, jednej ze spółdzielni prowadzonych przez organizację Brainport Industries.

Brainport Industries | Goudsmit Magnetics
Brainport Eindhoven | Goudsmit Magnetics