Magnety pro auta a motor

Permanentní magnety pro pohony a motory | Goudsmit Magnetics

Magnety jsou v automobilech přítomné na různých místech: v převodovce, snímačích, brzdách, vodním čerpadle, motorech, zapalovací cívce a generátoru startéru. Nalezneme je ale také v dnes stále častěji používaných systémech varujících při vybočení z jízdního pruhu, které vydají varovný zvuk nebo vibraci, když vybočíte ze svého pruhu. Toto umožňují magnety, které musí pracovat správně, aby nedocházelo k dopravním nehodám. Měření proto hrají zásadní roli.


Nalezení správného magnetu pro elektrický motor, hnací agregát nebo snímač není pro dodavatele automobilových součástí jednoduchý úkol. Náležitou záruku poskytují dodavatelům automobilových součástí a také dodavatelům magnetů pouze magnetická měření. Měření jsou standardní součástí procesu IATF16949. Tato měření se používají k výpočtu hodnoty „Cpk“ (index způsobilosti procesu), která je nezbytná k zajištění spolehlivého magnetu pro produkty, jako jsou motory, hnací agregátory či snímače. Hodnota Cpk je součástí statistického řízení procesu a poskytuje informace o tom, jak dobře výrobce řídí svůj proces.


Hodnota Cpk
Čím vyšší hodnota Cpk je, tím lépe dodavatel magnetu proces řídí. Díky tomu je statistická pravděpodobnost selhání produktů zanedbatelná. A jelikož poslední kontrola dodavatele magnetu je také kontrolou zákazníka při převzetí, snižuje to pravděpodobnost vzniku chyb a vad u automobilů, strojů nebo systémů po dodání.


GOM 3D skener
Krátké vysvětlení Marca Teeuwena, specialisty na technologicky vyspělé magnetické součásti: „Řekněme, že máte jmenovité rozměry magnetu s kladnou či zápornou tolerancí. Když se hodnota naměřená GOM 3D skenerem velmi blíží nominálním rozměrům, získáte vysokou hodnotu Cpk, což prokazuje, že výrobce má svůj proces plně pod kontrolou. To znamená, že statistická pravděpodobnost získání magnetu, který náleží mimo toleranční pásmo, a byl by tedy zamítnut, je velmi malá. GOM 3D skener magnet změří a automaticky vygeneruje zprávu uvádějící hodnotu Cpk odvozenou z dat měření. To je velmi důležité mimo jiné pro zákazníky v automobilovém sektoru.“


Magnetické tolerance
Marc pokračuje: „Když před sebou máte blokový magnet, vidíte rozměry: D x Š x V. Předpokládejme, že délka je 20 mm a standardní tolerance pro tento rozměr je ± 0,1 mm. To znamená, že délka dodávaného magnetu musí vždy být 19,9 až 20,1 mm. Je ale také důležité, aby se tolerance příliš nelišily: všechny musí být okolo 20 mm, s co nejmenším možným odchýlením. Čím menší je odchylka od 20, tím vyšší je hodnota Cpk.“


Vysoké požadavky na kvalitu
To také snižuje pravděpodobnost, že magnet bude vybočovat z povolené tolerance. Pokud je linie tolerance rovná, výrobce má nad svým procesem dobrou kontrolu a existuje jen malá pravděpodobnost výskytu zmetků. GOM 3D skener tyto informace vizuálně uvádí ve zprávě měření. Pro dodavatele součástí automobilového průmyslu je toto mimořádně důležité: slouží to pro něj jako důkaz, že jím dodávané produkty splňují ty nejvyšší požadavky kvality. Tato zpráva a hodnota Cpk jsou požadavky řady smluvních dohod uzavřených s dodavateli automobilových součástí.

Společnost Goudsmit Magnetics se může pochlubit následujícími certifikacemi: ISO9001, IATF 16949 a ISO140001. 


Další informace? Použijte prosím kontaktní formulář