Mobilní magnet separuje železné i neželezné kovy

Mobile Eddy Current separator | Goudsmit Magnetics

Spolupráce mezi Goudsmit Magnetics a německou společností Sortatec vyústila ve vytvoření mobilního separátoru kovů, který separuje jak železné, tak i neželezné kovy z toků sypkých materiálů. Magnetický separátor lze snadno umístit na správné místo a je navržen pro toky hrubých sypkých materiálů, například dřevěných štěpek. Z tohoto odpadu musí být odstraněny železné součásti, jako jsou hřebíky, šrouby, svorky a závěsy, a také neželezné součásti, jako jsou kliky dveří a pásky.

Výsledkem jsou tři samostatné toky materiálu – železná, neželezná a čistá (inertní) frakce – vhodné k opětovnému použití. Kromě dřeva je tento mobilní stroj kromě jiného vhodný také pro stavebnictví a demoliční odpady, tuhá alternativní paliva a průmyslový odpad.

 

Funkce
Rozhrnovací deska zajišťuje přísun a rozprostření sypkého materiálu. Tím je zajištěno rovnoměrně rozprostření materiálu na šikmém podávacím pásu. Tato jednotná vrstva je ideální situace pro použití magnetického závěsného separátoru, který odstraňuje všechny železné částice z toku materiálu a v případě potřeby je odkloní doleva nebo doprava. Po odstranění kovových částic je sypký materiál dopravován do dva metry širokého separátoru neželezných kovů. Zde výkonný rotor 22HI odděluje ze sypkého materiálu neželezné kovy.


Kapacita
Separátor kovů má kapacitu 100 m3/h a přísun materiálu zajišťuje podávací pás široký 2000 mm s regulací rychlosti. Robustní feritový magnetický závěsný separátor obsahuje naváděcí skluzy materiálu a separátor neželezných kovů je vybaven rotorem 22HI šířky 2000 mm, který se otáčí otáčkami 3000 ot./min. Oba výstupní pasové dopravníky jsou hydraulicky výškově nastavitelné. Mobilní jednotka je postavena na jednonápravovém přívěsu a způsobilá k provozu na veřejných komunikacích.