Mobilny system magnetyczny separuje metale żelazne i nieżelazne

Mobile Eddy Current separator | Goudsmit Magnetics

Współpraca między Goudsmit Magnetics a niemiecką firmą Sortatec doprowadziła do stworzenia mobilnego separatora metalu, który separuje metale żelazne i nieżelazne od przepływów masowych. Separator magnetyczny można łatwo ustawić w odpowiednim położeniu i jest przeznaczony do grubych przepływów masowych, takich jak rozdrobnione drewno. Odpady te wymagają usuwania części żelaznych, takich jak gwoździe, śruby, zszywki i zawiasy, jak również części nieżelaznych, takie jak klamki i paski.

Prowadzi to do uzyskania trzech oddzielnych przepływów materiałów – masowego materiału żelaznego, nieżelaznego i czystego (obojętnego) – który nadaje się do ponownego użycia. Oprócz drewna, maszyna mobilna nadaje się również m.in. do odpadów budowlanych i rozbiórkowych, paliwa odpadowego i odpadów przemysłowych.

 

Działanie
Płyta rozprowadzająca odpowiada za podawanie i rozbijanie materiałów masowych. W ten sposób materiał jest odpowiednio rozkładany na całego powierzchni zakrzywionego podajnika taśmowego. Taka pojedyncza warstwa zapewnia idealne warunki do zastosowania separatora nadprzenośnikowego, który odprowadza wszystkie części żelazne z przepływu i w razie potrzeby powoduje odwrócenie ich w lewo lub w prawo. Po usunięciu części żelaznych, materiał masowy jest przenoszony do separatora wiroprądowego o szerokości dwóch metrów. W tym miejscu mocny silnik 22HI zapewnia separację metali nieżelaznych z materiału masowego.


Wydajność
Wydajność separatora metalu to 100 m3/godzinę, a materiał jest wprowadzany do niego za pomocą podajnika taśmowego o szerokości 2000 mm z regulacją prędkości. Solidny ferrytowy magnes nadprzenośnikowy zawiera zsypy prowadzące na materiał; separator wiroprądowy ma 2000 mm szerokości oraz posiada silnik 22HI osiągający prędkość 3000 obrotów. Wysokość obu taśm odprowadzających można regulować hydraulicznie. Ten mobilny zespół jest zabudowane na przyczepie jednoosiowej i nadaje się do przewożenia po drogach publicznych.