Odstranění ocelového odpadu s pomocí magnetů

Magnetic slide conveyor | Goudsmit Magnetics

Společnost Goudsmit letos na veletrhu Industrie Paris předvedla „kluzný dopravník“: uzavřený dopravník, který přepravuje kousky oceli směrem nahoru bez jakéhokoli viditelného pohybujícího se pásu. Hned, co jsem ho spatřil, začaly mi v hlavě vyskakovat otázky. Tyto otázky jsem pak položil Jan Lemmens, odborníkovi v oblasti magnetické manipulace.

 

Kdy zákazníci dávají přednost uzavřenému magnetickému dopravníku před otevřeným dopravníkem?

Jan: „Většina dopravníkových systémů je otevřeného typu. Otevřený magnetický dopravník se skládá z viditelného pásu s otevřenými válci a vedeními doplněnými na vnější straně o ložiska a rotující části. Tyto tradiční, otevřené systémy jsou ideální pro konkrétní aplikace, např. výrobky, které nejsou vyrobeny z oceli. V některých prostředích ale mohou být velkou slabinou výrobního procesu. Snadno se poškodí např. předměty padajícími nebo napichujícími se do pásu. Navíc – a tomuto se ještě hůře předchází – mezi součástmi dochází k hromadění nečistot a malých částic, jež způsobují opotřebení.“


Žádné rotující díly
Uzavřené magnetické dopravníky, resp. „magnetické kluzné dopravníky“  jsou vůči tomuto problému prakticky imunní: na vnější straně se nenachází žádné rotující díly a žádné z potenciálně zranitelných dílů nejsou odkryté nebo nechráněné. Dokonce máme i řešení na to, aby tyto systémy byly vhodné pro kompletní ponoření do oleje či oplachových lázní. Tohoto typu je přibližně 20 % kluzných dopravníků, které dodáváme.“

 

Vhodné pro různá odvětví zpracování oceli
Jan pokračuje: „Kluzné dopravníky jsou vhodné pro použití v různých odvětvích, včetně těch, kde dochází ke zpracování oceli či ocelových plechů, např. soustružnickými a frézovacími firmami nebo továrnami na výrobu hřebíků, šroubů a vrutů. Kluzné dopravníky jsou pro tato použití obzvláště vhodné, protože je lze umístit do oleje nebo chladicí lázně. Kluzné dopravníky jsou navíc poměrně ploché, což usnadňuje jejich začlenění do stávajících instalací.

Mezi uživatele těchto dopravníků patří například společnost WEMO, která vyrábí stroje na zpracování ocelových plechů, společnost SKF, která je oblíbeným výrobcem ložisek (také známá pod názvem „NN Netherlands“), a firma Andritz poskytující procesní řešení.“


Mnohonásobná řešení
Uzavřené magnetické dopravníky, resp. kluzné dopravníky, podle Jan nejsou jediným řešením pro přepravu kovových produktů. Někdy jsou vhodnější jiná řešení. Jan: „Nemá smysl používat kluzný dopravník na nemagnetické nebo slabě magnetické produkty. A to je vlastně největším omezením této magnetické technologie.

Navíc je taky často vysoká pořizovací cena. To však může být kompenzováno skutečností, že uzavřený systém je mnohem odolnější proti opotřebení. Standardní kluzné dopravníky jsou obecně vybaveny hladkým nebo žebrovaným ocelovým plechem. Pro přenos abrazivních produktů používáme speciální kluzné plechy vyrobené z manganové oceli. Jsou silnější a ještě odolnější proti opotřebení.“

Jan Lemmens je manažer prodeje společnosti Goudsmit Magnetic Systems B.V. a poskytuje poradenství firmám ohledně řešení pro interní přepravu a dočasných držení ocelových produktů a materiálů.

Další informace? Použijte prosím kontaktní formulář