Měřicí zařízení magnetů

K magnetickým měřením základních magnetů používáme nejmodernější zařízení.

 

Abychom zajistili nejvyšší kvalitu magnetů a systémů, provádíme měření v průběhu výroby i následná měření po výrobě. Pro tento účel používáme různá měřicí zařízení. Zaznamenáváme údaje, které jsou pro nás a naše zákazníky relevantní. Tímto způsobem získáme další a rychlejší přehled o vlastnostech a chování výrobku v určitém prostředí nebo sestavě.

Stroj na měření 3D souřadnic | Goudsmit Magnetics

Fluxmetr 3D

Kontrola magnetizačního úhlu.

To je obzvláště důležité v kombinaci se snímači.

 

Přečtěte si více o 3D měření magnetického toku a objevte důležitost magnetů se správnou orientací polarizace.

3D měřič toku | Goudsmit Magnetics

Helmholtzova cívka

Měření magnetického momentu.

Rychlý způsob měření rozdílů mezi magnety.

 

Kontaktujte nás za účelem projednání možností nebo pro více informací navštivte stránku technicky vyspělé sestavy magnetů přizpůsobené potřebám zákazníků.

Helmholtzova cívka - 3D měření polarizace magnetu | Goudsmit Magnetics

Optický 3D skener

Měření celé geometrie permanentního magnetu.

S využitím technologie modrého světla provádíme rozsáhlé analýzy permanentních magnetů a vypracováváme o nich zprávy mezi jinými pro automobilový a letecký průmysl.

 

Tato data vám poskytnou důležité informace. Již během fáze návrhu výrobku je možné provádět úpravy a vylepšení.

 

Chcete zabránit chybám ve fázi návrhu? Pokud ano, zeptejte se našich konzultantů, co pro vás může udělat optický 3D skener.

 

Zpět nahoru

GOM Optický 3D skener pro analýzy magnetů | Goudsmit Magnetics

Permagraf

Určete požadované magnetické specifikace.

Tímto způsobem vytváříme křivku hystereze. Křivka hystereze znázorňuje vztah mezi hustotou indukovaného magnetického toku (B) a silou magnetického pole (H).

 

Přečtěte si více o permagrafu a objevte důležitost správných magnetických specifikací pro vaši aplikaci.

 

Zpět nahoru

Měření magnetických vlastností permagrafem | Goudsmit Magnetics

Měřicí stroj 3D CMM

3D měření magnetů a nemagnetických materiálů.

Pomocí snímacího skeneru můžeme provádět přesná 3D měření.

 

Kontaktujte prosím naše techniky a zjistěte, jaká měření 3D CMM pro vás mohou provést. 

3D měření na magnetech se snímací sondou | Goudsmit Magnetics

Gaussmetr

Měření magnetického pole.

Měření magnetického pole na povrchu magnetu pomocí snímače Hallova efektu. Tento snímač detekuje hustotu magnetického toku kolmého vůči povrchu snímače.

 

Zde naleznete další informace a přehled našich gaussmetrů.

Kontrola magnetů na magnetických tyčích | Goudsmit Magnetics

Magnetizační lavice

Pomocí naší magnetizační jednotky můžeme zmagnetizovat nezmagnetizované magnety až do úplného nasycení.

Maximální rozměry našich cívek a požadovaná forma magnetizace určují možnosti.

 

Kontaktujte nás za účelem projednání možností nebo pro více informací navštivte stránku technicky vyspělé sestavy magnetů přizpůsobené potřebám zákazníků.

Magnetizační lavice | Goudsmit Magnetics

Ruční analyzátor XRF

Tímto zařízením provádíme měření spektra pomocí elektromagnetického záření. Tímto způsobem získáme přehled o struktuře a kvalitě materiálu.

XRF, neboli rentgenová fluorescenční spektroskopie, je souhrnný název atomové spektroskopie. Jedná se o princip, ve kterém je magnet ozařován rentgenovými paprsky. To umožňuje kontrolu a zaručení kvality na molekulární úrovni.

 

Kontaktujte nás za účelem projednání možností nebo pro více informací navštivte stránku technicky vyspělé sestavy magnetů přizpůsobené potřebám zákazníků.

Analyzátor XRF pro měření magnetů | Goudsmit Magnetics

Zkušební zařízení drsnosti

Slouží ke kontrole magnetů a sestav, zda splňují požadavky na drsnost.

Měří drsnost pomocí vnějších sond a poskytuje optimální přehled o drsnosti povrchu drážek a otvorů v magnetickém materiálu.

 

Kontaktujte nás za účelem projednání možností nebo pro více informací navštivte stránku technicky vyspělé sestavy magnetů přizpůsobené potřebám zákazníků.

Tester hrubosti kontroluje, zda magnety splňují požadavky na drsnost | Goudsmit Magnetics

Další měřicí zařízení

Slouží k měření magnetů a dalších výrobků nebo vlastností materiálu.

  • manuální a (plně) automatické souřadnicové měřicí stroje
  • zařízení na měření tloušťky a tvrdosti vrstev
  • měření závitů šroubů
  • stínová projekce a mikroskopy pro optické kontroly
  • hmotnostní spektrometry pro kontrolu složení

 

Kontaktujte nás za účelem projednání možností nebo pro více informací navštivte stránku technicky vyspělé sestavy magnetů přizpůsobené potřebám zákazníků. 

 

 

Zpět nahoru