Sprzęt pomiarowy do magnesów

W przypadku pomiarów magnetycznych podstawowych magnesów, używamy najnowocześniejszego sprzętu.

 

Aby zagwarantować jak najwyższą jakość magnesów i systemów, przeprowadzamy zarówno pomiary podczas produkcji, jak i po jej zakończeniu. W tym celu korzystamy z różnych urządzeń pomiarowych. Rejestrujemy dane, które są istotne dla nas i naszych klientów. W ten sposób uzyskujemy dodatkowy i szybszy wgląd we właściwości i zachowanie produktu w określonym środowisku lub zespole.

Współrzędna maszyna pomiarowa 3D | Goudsmit Magnetics

Trójwymiarowy miernik linii pola

Sprawdzanie kąta magnetyzacji.

Jest to szczególnie ważne w połączeniu z czujnikami.

 

Dowiedz się więcej o pomiarach strumienia 3D i odkryj znaczenie magnesów o odpowiedniej orientacji polaryzacyjnej.

3D miernik strumienia | Goudsmit Magnetics

Cewka Helmholtza

Pomiar momentu magnetycznego.

Szybki sposób pomiaru różnic między magnesami.

 

Skontaktuj się z nami, aby omówić możliwości lub aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę zaawansowane technicznie zespoły magnesów.

Cewka Helmholtza — pomiar 3D polaryzacji magnesu | Goudsmit Magnetics

Optyczny skaner trójwymiarowy

Pomiar pełnej geometrii magnesu trwałego.

W oparciu o technologię Blue Light, tworzymy obszerne analizy i raporty na temat magnesów trwałych, między innymi dla przemysłu motoryzacyjnego oraz lotniczego i kosmonautycznego.

 

Dane te zawierają ważne informacje. Zmiany można wprowadzać już w fazie projektowania produktu, jego regulacji i ulepszania.

 

Czy chcesz zapobiegać błędom w fazie projektowania? Jeśli tak, zapytaj naszych konsultantów, co optyczny skaner trójwymiarowy może zrobić dla Ciebie.

 

Powrót do góry

Optyczny skaner 3D GOM do analizy magnesów | Goudsmit Magnetics

Permagraph

Określanie wymaganych specyfikacji magnetycznych.

Dzięki temu wyznaczamy krzywą histerezy. Obrazuje to relację między gęstością indukowanego strumienia magnetycznego (B) i siłą pola magnetycznego (H).

 

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Permagraph i sprawdź, jak ważna jest właściwa specyfikacja magnetyczna dla Twojego zastosowania.

 

Powrót do góry

Pomiar właściwości magnetycznych za pomocą permagrafu | Goudsmit Magnetics

Maszyna pomiarowa 3D CMM

Trójwymiarowe pomiary magnesów i materiałów niemagnetycznych.

Za pomocą czujnika skanującego możemy przeprowadzać dokładne pomiary trójwymiarowe.

 

Skontaktuj się z naszymi inżynierami i sprawdź, co pomiary 3D CMM mogą dla Ciebie zrobić. 

Pomiary 3D na magnesach z sondą skanującą | Goudsmit Magnetics

Gausomierz

Pomiar pola magnetycznego.

Pomiar pola magnetycznego na powierzchni magnesu za pomocą czujnika hallotronowego. Czujnik mierzy gęstość strumienia magnetycznego prostopadłego do powierzchni czujnika.

 

Tutaj można znaleźć więcej informacji i zapoznać się z omówieniem gausomierzy.

Kontrola magnesów na prętach magnetycznych | Goudsmit Magnetics

Stół do magnesowania

Jednostka do magnesowania pozwala nam magnesować nienamagnesowane magnesy do pełnego wysycenia.

Maksymalne wymiary naszych cewek i pożądana forma magnetyzacji określają możliwości.

 

Skontaktuj się z nami, aby omówić możliwości lub aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę zaawansowane technicznie zespoły magnesów.

Stół do magnetyzacji | Goudsmit Magnetics

Ręczny analizator fluorescencji rentgenowskiej

Dzięki temu urządzeniu wykonujemy pomiary widma, wykorzystując promieniowanie elektromagnetyczne. W ten sposób zyskujemy wgląd w strukturę i jakość materiału.

XRF, czyli  spektroskopia fluorescencyjna za pomocą promieniowania rentgenowskiego, jest zbiorczą nazwą spektroskopii atomowej. Zasada, w której magnes jest napromieniowywany promieniowaniem rentgenowskim. Pozwala to na sprawdzenie i zagwarantowanie jakości na poziomie molekularnym.

 

Skontaktuj się z nami, aby omówić możliwości lub odwiedź stronę zaawansowane technicznie zespoły magnesów, aby uzyskać więcej informacji.

Analizator XRF do pomiaru magnesów | Goudsmit Magnetics

Przyrząd do kontroli szorstkości

Służy do weryfikacji czy magnesy i zespoły spełniają wymogi odnośnie do szorstkości.

Mierzy chropowatość za pomocą sond zewnętrznych i uzyskuje optymalny wgląd w chropowatość powierzchni rowków oraz otworów w materiale magnetycznym.

 

Skontaktuj się z nami, aby omówić możliwości lub aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę zaawansowane technicznie zespoły magnesów.

Tester zgrubności sprawdza, czy magnesy spełniają wymagania dotyczące zgrubności | Goudsmit Magnetics

Inne urządzenia pomiarowe

Do pomiarów magnesów i innych właściwości produktu lub materiału.

  • ręczne i (w pełni) automatyczne maszyny CMM
  • mierniki grubości warstwy i twardości
  • pomiary gwintu śruby
  • projekcja cienia i mikroskopy do kontroli optycznych
  • spektrometry masowe do weryfikacji składu

 

Skontaktuj się z nami, aby omówić możliwości lub aby uzyskać dodatkowe informacji, odwiedź stronę  zaawansowane technicznie zespoły magnesów. 

 

 

Powrót do góry