Permagraph

Permagraph rejestruje dokładne właściwości magnetyczne. Prawidłowa specyfikacja magnesu zapewnia najlepsze wyniki.

Ponieważ dokładność jest najważniejsza.

Pomiar właściwości magnetycznych za pomocą permagrafu | Goudsmit Magnetics

Jakie właściwości magnetyczne są dla Ciebie ważne?

Określając właściwości magnetyczne magnesów trwałych, uzyskujemy wgląd w jakość naszego produktu w fazie projektowania.

Permagraph służy do weryfikowania czy materiały magnetyczne odpowiadają wymaganym specyfikacjom.

 

Na przykład podczas procesu pomiaru zmieniamy siłę pola magnetycznego. Permagraph w międzyczasie gromadzi wszystkie informacje o strumieniu magnetycznym magnesu i generuje krzywą histerezy, znaną również jako krzywa BH.

  • Krzywa histerezy obrazuje relację między ïgęstością indukowanego strumienia -B a siłą pola magnetycznego -H.

Krzywa BH zapewnia wgląd w następujące właściwości magnetyczne:

  • pozostałość magnetyczna, Br
  • koercja HcJ i HcB
  • energia magnetyczna BHmax

 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami w celu uzyskania porady. Zadzwoń pod numer +48 (0)61 307 25 25. Lub wyślij wiadomość e-mail z zapytaniem, aby otrzymać niezobowiązującą ofertę.

 

Zaufaj naszej specjalistycznej wiedzy, ponieważ magnes jest zawsze częścią większego przedsięwzięcia!