Filtrowanie magnetyczne w przemyśle spożywczym

Magnetic separators for food

Konsekwencje ciał obcych w procesach produkcji żywności są często nieobliczalne; obejmują one uszkodzenia maszyn i przerwy w produkcji, odrzucenia produktów, roszczenia z tytułu uszkodzeń i wycofania produktów. Wykrywacz metalu nie wykrywa bardzo drobnych (<2 mm) cząstek metalu w żywności, ale separator magnetyczny filtruje nawet cząstki stali nierdzewnej o wielkości nawet 30 µm z drobnych proszków i cieczy.Rezultatem jest nieskazitelny, wysokiej jakości produkt końcowy, który spełnia wszystkie wymagania. Spełnione są również wytyczne EHEDG i HACCP dla przemysłu spożywczego. Szybkie usuwanie zanieczyszczeń metalowych za pomocą pola magnetycznego zapobiega również uszkodzeniom produktu na końcu linii produkcyjnej. 

 

Goudsmit Magnetics produkuje między innymi różne systemy magnetyczne dla przemysłu spożywczego. Ten film wyjaśnia różnice między systemami filtrów magnetycznych.


Więcej informacji? Proszę skorzystać z formularza kontaktowego