Strefa pozbawiona właściwości magnetycznych

W przypadku umieszczenia magnesu podwieszanego (nadprzenośnikowego) należy pamiętać o następujących kwestiach:

Wybierając miejsce montażu separatora, należy pamiętać, że znajdująca się pod nim konstrukcja, np. rama, rolki nośne i rolki zwrotne, musi być wykonana z materiału niemagnetycznego. W przeciwnym razie elementy stalowe zostaną namagnesowane, co osłabi ogólną skuteczność separatora nadprzenośnikowego.

Firma Goudsmit stosuje następującą główną zasadę:

Zapewnienie braku materiału magnetycznego w odległości odpowiadającej 1/3 szerokości magnesu (pokazana poniżej jako ’a') po każdej stronie. Pod magnesem należy zachować strefę wolną od materiałów magnetycznych, której wysokość powinna odpowiadać dwukrotności (2b) wysokości magnesu blokowego ('b'). Wszystkie elementy w tej strefie powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego lub innych materiałów niemagnetycznych.

Elektryczny separator nadprzenośnikowy | Goudsmit Magnetics
Separator nadprzenośnikowy taśmowy | Goudsmit Magnetics
Separator magnetyczny z taśmą krzyżową | Goudsmit Magnetics