Audity kvality pro kontroly magnetů

Magnet inspection in Mauritius | Goudsmit Magnetics

Každý rok cestují po celém světě a provádějí stovky kontrol magnetických zařízení. Zatím nejvzdálenější destinací je Mauricius, kde se pracovníci auditu snaží jednou ročně provádět kontroly magnetických zařízení v místních závodech na výrobu cukru, které musí splňovat evropské normy. Většina těchto inspekcí se týká potravinářského průmyslu, ale i chemický průmysl a odvětví zpracování nerostných surovin vyžadují spolehlivé zprávy, které by dokumentovaly stav magnetů na výrobních linkách. Takové požadavky nám kladou společnosti, které chtějí audity kvality úspěšně projít. Koneckonců, stav magnetu je důležitý pro kvalitu hotového produktu.

Kontroloři kvality
Požádali jsme naše kontrolory kvality, Gera Kuijkena a Roye van der Heijdena, aby nám řekli, co taková kontrola magnetického zařízení obnáší. Ger vysvětluje: „Zákazník nás obvykle kontaktuje s určitým požadavkem, ale jinak je kontaktujeme my, pokud od předchozí inspekce již uběhl necelý rok. Manažer kvality se s námi většinou potká hned při příjezdu a ukáže nám, kde jsou magnety na výrobní lince nainstalovány. Většinou je nutné asi na patnáct minut pozastavit výrobu, abychom mohli odstranit magnet z linky, a provést co nejlepší měření. Samozřejmě ve společnosti striktně dodržujeme předpisy týkající se hygieny a bezpečnosti. Někdy musíme nosit tolik ochranného vybavení, že byste nás ani nepoznali!“

 

Hustota toku
Roy pokračuje: „Změříme hustotu toku pomocí kalibrovaného měřiče hustoty toku a také si ověříme, zda je magnet správně na výrobní lince nainstalován a jak dobře byl servisován. Změříme všechny magnetické komponenty v systému a hledáme přitom nejvyšší hodnotu. Pak se podíváme, zda jsou všechny destičky nebo magnetické tyče v rozmezí 10 % nejvyšší naměřené hodnoty. Toto je hodnota, která se poté objeví na osvědčení. Díky tomu můžeme zjistit, zda magnetická hodnota systému naměřená během každoroční kontroly zůstala stejná. Zákazníci si mohou vybrat, na které hodnoty chtějí klást větší důraz: může jít o jakoukoli hodnotu od nejnižší po nejvyšší, pouze nejvyšší, nebo nejnižší hodnotu magnetu, nebo o náhradní hodnotu magnetu. Může se také stát, že budou chtít, aby na osvědčení byly uvedené jen doporučené nebo nepřípustné hodnoty. Poskytneme jim jakýkoli typ osvědčení, jaký budou chtít.“


HACCP
Ger dodává: „Zákazníci si určují úroveň kvality sami. Mohou chtít minimální odželeznění 10 000 gaussů, nebo jim může pro jejich účely stačit 5000 gaussů. Ta druhá varianta je například dostatečná k zachycování větších kusů ocele (> 2 mm). Důležité také je, zda je systém v kritickém kontrolním bodě (HACCP, povinná směrnice pro potravinářský průmysl, kterou musí společnost splňovat), nebo zda magnet slouží k ochraně zařízení. Trh často vyžaduje nejvyšší hustotu toku. Tu lze najít přímým měřením na pólu. Je důležité, aby se měření vždy provádělo stejným způsobem, a bylo jej tak možné porovnávat s předchozími měřeními. Pokud rozdíl od původní hodnoty přesáhne 10 %, vysvětlíme zákazníkovi, jaká opatření ke zlepšení existují. V blízké budoucnosti budou naši inženýři dokonce moci poskytnout čísla, která budou předpovídat účinnost magnetu při poklesu hustoty toku.


Magnetická hodnota
Roy pokračuje: „Magnetická hodnota může být způsobena externími podmínkami, jako jsou vlhkost, vystavení vysokým teplotám nebo tvrdé nárazy či rány. Pravidelná kontrola prováděná odborníkem jasně určí úroveň kvality a účinnosti magnetu. Kontrolní zpráva navíc nabízí záruky na pozitivní hodnocení auditu kvality, které naši zákazníci dostávají od svých dodavatelů.“


Magnetické pole
Roy přidal ještě jednu důležitou poznámku: „Každý ví, že můžete měřit hustotu toku magnetu, ale magnetické pole pro zachycení ve skluzu produktu je také velmi důležité! Koneckonců skluz produktu musí být zcela pokrytý fólií pro zobrazení magnetického pole; tyče namontované příliš daleko od sebe na to prostě stačit nebudou. Na tyčích můžete měřit 10 000 gaussů, ale pokud je vzdálenost mezi tyčemi příliš dlouhá, objeví se místa, kam už magnetické pole nedosáhne, a tam mohou částice železa proklouznout. Občas se setkáváme se situací, kdy zákazník zvýšil vzdálenost mezi tyčemi nebo mřížkami ve snaze zvýšit tok materiálu. Ale společnost Goudsmit má jiná řešení, kterými je toho možné dosáhnout, například rotační magnety, při jejichž použití si stále udržíte požadovanou efektivitu.“

 

Kontrolní osvědčení obsahuje následující údaje:

  • Číslo osvědčení a datum
  • Údaje o zákazníkovi
  • Jméno zákazníka
  • Jméno kontrolora společnosti Goudsmit
  • Údaje o magnetu, například kód zákazníka, množství, rozměry a hloubka měření pole pro zachycení
  • Údaje měření, jako je použitý gaussmetr, teplota produktu, naměřená hodnota a normální hodnota (+/- 10 %)

    Další informace? Použijte prosím kontaktní formulář