Informacje o filtrowaniu i separacji magnetycznej

Informacje i pomoc w wyborze dotyczące separacji zanieczyszczeń metalowych za pomocą filtrów magnetycznych.

Separator magnetyczny a detektor metalu

Kiedy potrzebujesz separatora magnetycznego, a kiedy detektora metalu?

Separator magnetyczny filtruje i usuwa zanieczyszczenia metalami ze strumienia produktów.

 • skutkuje w praktyce brakiem strat produktu
 • nadaje się do usuwania zarówno sporadycznych, jak i częstych zanieczyszczeń metalami

 

Detektor metalu pozwala tylko na wykrywanie. Jeżeli wykryta cząsteczka metalu ma zostać usunięta, należy zatrzymać linię produkcyjną lub wykorzystać mechanizm odrzucania do usunięcia cząsteczki metalu.

 • utrata dużej ilości produktu
 • wykorzystywany przede wszystkim jako urządzenie kontrolne dla sporadycznie występujących zanieczyszczeń metalami

Zastosowanie separatorów magnetycznych

4 systemy magnetyczne o określonych właściwościach:

1. Separator magnetyczny z płytami magnetycznymi

Płyty magnetyczne są montowane na zewnątrz kanału rurowego. Płyty magnetycznepłyty magnetyczne do zsypów są wykorzystywane w transporcie rurociągowym. Te systemy są zawsze trwale namagnesowane.

 

2. Separator magnetyczny z magnesami podwieszanymi

Magnesy podwieszane to duże magnesy blokowe bez systemu przenośników lub z systemem przenośników (magnesy nadprzenośnikowe). Służą do wyciągania metalowych części ze strumienia materiału na przesuwanej taśmie. Sprawdzają się bardzo dobrze w recyklingu i sortowaniu magnetycznym. Te systemy mogą być trwale magnetyczne lub elektromagnetyczne.


Charakteryzują się głęboko penetrującym polem magnetycznym zdatnym do wychwytywania ferromagnetycznych cząsteczek metali o rozmiarach 1 mm.

 

3. Separator magnetyczny z prętami magnetycznymi

Separatory magnetyczne z prętami magnetycznymi charakteryzują się potężnym, ale nieco mniej penetrującym polem magnetycznym. Montuje się je wewnątrz kanału produktu, dzięki czemu mają bezpośredni kontakt z przechodzącym produktem. Separatory z prętami magnetycznymi najlepiej nadają się więc do filtrowania małych zanieczyszczeń ferromagnetycznych 30 µm, a nawet zanieczyszczeń o niskiej podatności magnetycznej, np. stali nierdzewnej w przepływach zbiorczych realizowanych przez otwory i rurociągi do napełniania.

 

W sito magnetycznych, magnesach Cleanflow i filtrach magnetycznych stosujemy pręty magnetyczne.

 

4. Separatory magnetyczne z magnesami cylindrycznymi

Magnesy cylindryczne zwykle znajdują się w separatorach, które bezpośrednio i automatycznie usuwają wychwycone cząsteczki metalu. Dlatego też nadają się do separacji lub sortowania znacznych ilości zanieczyszczeń cząsteczkami metali.
Znajdziesz je w:

Separatory magnetyczne | Goudsmit Magnetics

Opcje dla separatorów magnetycznych

Separatory magnetyczne są dostępne w wielu wersjach i z wieloma opcjami.

Oznacza to, że prawie zawsze istnieje produkt pozwalający rozwiązać konkretny problem dotyczący metalu. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego rozwiązania, nasi inżynierowie służą pomocą.

 

1. Żywność/przemysł farmaceutyczny

 • Filtry magnetyczne spełniające surowe wymogi dyrektywy europejskiej dotyczącej produktów żywnościowych WE 1935/2004 oraz przepisów EHEDG.
 • Filtry magnetyczne odpowiednie dla procesów typu CIP (ang. Cleaning-in-Place — czyszczenie na miejscu).

 

2. Odporny na wybuchy pyłów
Do obszarów zagrożonych wybuchem pyłu: Separatory magnetyczne z certyfikatem ATEX.

 

3. Obróbka wykończeniowa

 • malowanie (tylko dla produktów, które nie są wykonane w całości ze stali nierdzewnej)
 • oczyszczenie ścierno-strumieniowe — Ra 3 µm (standardowa obróbka wykończeniowa, pomijając zastosowania spożywcze i farmaceutyczne)
 • polerowanie bębnowe/ręczne — Ra ≤ 0,4 µm (standardowa obróbka wykończeniowa w zastosowaniach spożywczych i farmaceutycznych)
 • polerowanie elektrolityczne — Ra 0,6 µm (mniej atrakcyjne, nie zawsze możliwe ze względu na kształt)
 • obróbka strumieniowa na mokro — Ra ≤ 0,6 µm (nowość — lepsza odporność na przywieranie pyłu niż w przypadku polerowania)

 

4. Usuwanie niepożądanych cząsteczek metalu

Systemy magnesów prętowych i płytowych

 • czyszczenie ręczne: ręczne ścieranie żelaza
 • szybkie ręczne czyszczenie: z ekstraktorem — drobiny żelaza opadają po wyciągnięciu ekstraktora

Systemy prętów magnetycznych

 • łatwe czyszczenie = czyszczenie półautomatyczne: ręczne działanie uruchamia cykl czyszczenia automatycznego
 • czyszczenie automatyczne z zatrzymaniem produkcji/ filtry z czyszczeniem CIP
 • czyszczenie automatyczne bez zatrzymania produkcji

Magnesy bębnowe i separatory taśmowe (głównie recykling i sortowanie)

 • automatyczne, ciągłe czyszczenie bez zatrzymania produkcji

 

5. Wybór magnesu: siła i wytrzymałość na wysoką temperaturę
Większość separatorów zawiera bardzo silne magnesy neodymowe. Czasami jednak wystarczy separacja tańszymi magnesami ferrytowymi lub kombinacją różnych magnesów.

 • Magnesy neodymowe to na chwile obecną najmocniejsze magnesy dostępne na rynku. Umożliwiają odfiltrowanie małych i słabo magnetycznych części.
  Minusem neodymu jest to, że wersje standardowe wytrzymują temperatury tylko do 60°C.
 • Magnesy ferrytowe są około 10 razy mniej silne niż magnesy neodymowe, ale są tańsze i nadają się do pracy w wysokich temperaturach (do około 200°C).

W przypadku wysokich temperatur i dużej siły magnetycznej można wybrać:

 

6. Powlekanie lub utwardzanie — dla strumieni produktów ściernych
W przypadku zastosowań, w których występują strumienie produktów ściernych, magnesy i ewentualnie inne elementy stykające się z nimi mają wykończenie odporne na zużycie.
W zastosowaniach przemysłowych jest to często powłoka z węglika wolframu. Inną opcją jest nachromowywanie na twardo, również wtedy, gdy wymagane jest higieniczne wykończenie.

 

7. Sterowanie
Większość separatorów magnetycznych może zostać wyposażona w czujniki bezpieczeństwa w celu wykrywania, czy są zamknięte. Jeśli to konieczne, czujnik może mieć funkcję wykrywania, która w momencie rozpoczęcia produkcji sprawdza, czy magnesy znajdują się w kanale produktu.
Automatyczne systemy czyszczące są proste w sterowaniu. Mogą być zintegrowane z zasadniczym układem sterowania dla całego procesu tak, aby sterowanie czyszczeniem mogło odbywać się ze sterowni. Niektóre systemy są wyposażone w sterowanie PLC, dzięki czemu można je obsługiwać ze sterowni i bezpośrednio z maszyny.

Obrotowy separator magnetyczny przepływowy SECR – czyszczenie ręczne | Goudsmit Magnetics

Rodzaje zanieczyszczeń metalami

Większość zanieczyszczeń metalami może zostać przyciągnięta albo odepchnięta magnetycznie.

Występują trzy rodzaje zanieczyszczeń metalami:

 1. Cząsteczki żelaza i stali (metale żelazne). Mają one strukturę ferrytyczną lub martenzytyczną i dlatego charakteryzują się wysoką względną przenikalnością magnetyczną — wykazują duże właściwości magnetyczne. Te cząsteczki są przyciągane przez magnesy z wielką mocą.
   
 2. Zanieczyszczenia ze stali nierdzewnej. Są to często cząstki ścierne z linii produkcyjnej. Stal nierdzewna ma strukturę, która z zasady nie przyciąga magnesów. Obrobiona mechanicznie lub odkształcona stal nierdzewna, taka jak cząstki ścierne, staje się jednak magnetyczna ze względu na zmiany w strukturze. Dzięki zastosowaniu naszych najpotężniejszych magnesów możemy często wyfiltrować ze strumienia produktu cząsteczki stali nierdzewne o niskiej podatności magnetycznej.
   
 3. Metale nieżelazne, takie jak aluminium i miedź. Są to metale niemagnetyczne, które nie są przyciągane przez magnes. Metale te można jednak często oddzielić magnetycznie za pomocą separatorów wiroprądowych.