Obróbka strumieniowa na mokro

Obróbka strumieniowa na mokro to nowy sposób obróbki powierzchni, który – w przypadku pewnych przepływów proszków – zwiększa higienę powierzchni ze stali nierdzewnej w porównaniu do polerowania.

Co to jest obróbka strumieniowa na mokro?

Obróbka strumieniowa za pomocą mieszanki wody i środka do obróbki strumieniowej

Obróbka strumieniowa na mokro to nowa metoda wykończenia powierzchniowego, która poprawia właściwości higieniczne powierzchni ze stali nierdzewnej podczas pracy z pewnymi proszkami. Proces idealnie nadaje się do obróbki sprzętu wykorzystywanego w przemyśle spożywczym, gdzie wymogi dla wykończenia powierzchniowego stają się coraz bardziej wyśrubowane.

 

Obróbka strumieniowa na mokro oznacza obróbkę powierzchni mieszanką wody i ścierniwa pod ciśnieniem. Niezwykle poprawia to przyczepność, co skutkuje:

  • znaczną redukcją wzrostu bakterii i skażenia mikrobiologicznego w procesie produkcji
  • optymalną odpornością na korozję
  • znaczną poprawą zdatności do czyszczenia

 

Szafa do higienicznej strumieniowej obróbki na mokro zakupiona przez firmę Goudsmit została skonstruowana przez firmę Rössler i opracowana we współpracy z TNO, i jest używany wyłącznie z produktami firmy Goudsmit (nie w celu świadczenia usług piaskowania na rzecz podmiotów trzecich).

Porównywalnymi procesami są Purefinish (opracowany przez firmę Rössler), higieniczna obróbka powierzchni (opracowana przez firmę The Stainless Solutions Group) oraz Viwateq.

 

Spełnianie norm branżowych

Obróbka strumieniowa na mokro sprawia, że separatory magnetyczne są nieodzowne w przemyśle spożywczym, a tym samym spełniają wszystkie normy mające zastosowanie w tym przemyśle — na przykład EN1672-2, EN ISO14159, 2006/42/WE, (WE)1935/2004 oraz standardy EHEDG.

 

Badanie TNO

Wyniki ostatnich badań holenderskiej organizacji na rzecz badań naukowych stosowanych (TNO — ang. Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) pokazują, że to nie wartość chropowatości powierzchni (Ra), ale raczej indeks retencji zabrudzeń (SRI) jest czynnikiem determinującym ile materiału się odkłada. SRI wskazuje ogólne cechy powierzchni. Im niższa jest ta wartość, tym mniejsza pozostała przyczepność, a tym samym ilość pozostałego produktu.

Zgodnie z wynikami przedstawionymi przez TNO niektóre bakterie lepiej przywierają do ekstremalnie gładkich powierzchni (wartość Ra ≤ 0,2 µm)! Dlatego zastosowanie higienicznej obróbki strumieniowej na mokro powoduje, że powierzchnie zbyt gładkie są delikatnie szorstkowane, aby nadać im idealną charakterystykę. Końcowa wartość Ra wynosi około 0,3 do 0,6 µm. Ponadto, „zielona” obróbka nie obejmuje stosowania żadnych szkodliwych dla środowiska produktów chemicznych.

 

Obróbka strumieniowa na mokro w porównaniu do obróbki strumieniem ścierniwa

Obróbka strumieniowa na mokro jest dużo łagodniejszym procesem niż obróbka strumieniem ścierniwa.

W czasie obróbki strumieniem ścierniwa — na przykład perełkami szklanymi — działanie ścierniwa w rzeczywistości uszkadza powierzchnię. Powierzchnia jest czystsza, ale z powodu otwartej struktury po obróbce jest narażona na zarysowania, korozję i przyleganie zanieczyszczeń. Niepodważalne zalety w porównaniu do obróbki strumieniowej na mokro: wykorzystywane jest drobniejsze ścierniwo, a działanie jest równomiernie rozłożone z uwagi na efekt tłumienia wodą, co w rezultacie przekłada się na bardziej jednorodne i kompletne wykończenie.

Industry guidelines

Wet blasting meets industry guidelines.

Wet blasting makes magnetic separators ideally suited for the food industry. The magnetic separators from Goudsmit Magnetics comply with all guidelines applicable to this industry, such as EN1672-2, EN ISO14159, 2006/42/EC, (EG)1935/2004 and EHEDG.

 

The hygienic wet blasting cabin at Goudsmit Magnetics was built by Rössler and was developed in collaboration with TNO (in English: Netherlands Organisation for Applied Scientific Research). It is only used for Goudsmit products.

Comparable processes are Purefinish - developed by Rössler - and hygienic surface treatment, developed by The Stainless Solutions Group and Viwateq.

TNO research

Recent research by TNO shows that it is not the surface roughness value (Ra), but rather the soil retention index (SRI) that is the determining factor for how much protein is left behind.

This is a key figure for the entire surface area. The lower the SRI, the less adhesion, i.e. the less product is left behind.

 

According to TNO, certain bacteria adhere better to particularly smooth surfaces (Ra value ≤ 0.2 µm). Therefore, in the hygienic wet blasting process, the 'too smooth' surface is slightly roughened, so that it meets these ideal properties. The final Ra value is approximately 0.3 to 0.6 µm.

Wet blasting or dry blasting

Comparison between wet blasting and dry blasting

During dry blasting, with glass beads for example, the impact of the blasting agent actually breaks open the surface. The surface is then clean, but because the resulting surface has an open structure, it is susceptible to scratching, corrosion and adhesion of contaminants.

 

Wet blasting is a much milder process than dry blasting. Wet blasting uses finer abrasives. The cushioning effect of the water distributes the impact evenly. This ensures a much more even and closed finish. This ‘green’ treatment also does not use any environmentally damaging chemicals.

Dry versus wet blasting EN | Goudsmit Magnetics