Magnetický filtr EHEDG s CIP čištěním

EHEDG magnetic filter with CIP cleaning | Goudsmit Magnetics

Magnetický filtr EHEDG představený společností Goudsmit Magnetics je speciálně navržen pro potravinářský průmysl. Tento hygienický filtr je vhodný pro systémy čištění vnitřních ploch bez demontáže (CIP). Magnet lze magneticky ovládat bez nutnosti otevření tělesa filtru za účelem čištění.

Neodymové magnety
Filtr je konstruován z neodymových magnetů, které zajišťují efektivnější separaci velmi malých železných částic až 15 µm, slabě magnetických částic a dokonce i železného prachu z lepkavých látek, jako je například čokoláda, pasty, prášky anebo ovocné šťávy. Magnet má maximální hustotu toku 11 300 gaussů na tyči a odstraňuje specifikované částice z tekutých i práškových produktů. Celý systém je vyroben z nerezové oceli třídy 316, má hladký povrch (Ra≤0,4 ųm) a je certifikován podle standardů EHEDG.

Čištění vnitřních ploch bez demontáže (CIP)
Čištění magnetu probíhá automaticky. Po zastavení výroby lze magnet „opláchnout“ tokem produktu tak, aby proplachovací cyklus odstranil zachycené feritické částice. To se provádí, aby se zachycené částice nedostaly někde jinde v procesu znovu do produktu. Po dokončení proplachovacího cyklu je magnet připraven na celý cyklus CIP čištění. Těleso je konstruováno tak, aby po čištění nezůstal žádný produkt. Podívejte se na video, jak to funguje. Magnetický filtr se používá ve trubkách nebo potrubích v potravinářském průmyslu, kde se provádí odželeznění produktů dopravovaných pod tlakem. Tímto způsobem lze odfiltrovat i ty nejmenší částice železa z lepkavých látek (čokoláda, pasty, prášky nebo ovocné džusy), zatímco běžně jsou tyto částice unášeny tokem suroviny pryč.

Řešení problémů
Instalace detektoru kovů neřeší problém železných částic, protože není schopen detekovat menší kovové částice. Hygienický magnetický filtrje k dispozici v pěti standardních rozměrech (Ø 50–125 mm), je vybaven standardním připojením k potrubí a lze ho také dodat s jinou možností čištění – ručním čištěním – umožňujícím obsluze snadno oddělit extraktor a uzavřené magnetické tyče. Tento filtr však není certifikován podle EHEDG.

EHEDG
Společnost Goudsmit se nedávno stala prvním dodavatelem magnetů, který byl přijat do evropské skupiny hygienického strojírenství a projektování. EHEDG je konsorcium dodavatelů instalací, společností v potravinářském průmyslu, výzkumných laboratoří a národních institucí na ochranu veřejného zdraví, které se zaměřují na nejvyšší standardy bezpečnosti potravin. EHEDG stanovuje standardy zabraňující kontaminaci nebo růstu škodlivých mikroorganismů, čisticích a dekontaminačních schopností, používání materiálů a povrchové úpravy. Testuje konstrukci výrobků v oblasti čištění, sterilizace a bakteriologické nepropustnosti. Certifikát EHEDG mohou získat pouze společnosti, které splňují standardy EHEDG.