Filtr magnetyczny EHEDG z czyszczeniem CIP

EHEDG magnetic filter with CIP cleaning | Goudsmit Magnetics

Filtr magnetyczny EHEDG, wprowadzony przez firmę Goudsmit Magnetics, został opracowany specjalnie dla przemysłu spożywczego. Ten higieniczny filtr nadaje się do systemów czyszczenia na miejscu (Clean In Place, CIP): magnes może być obsługiwany magnetycznie, bez konieczności otwierania obudowy filtra na potrzeby czyszczenia.

Magnesy neodymowe
Filtr jest zbudowany z magnesów neodymowych, które zapewniają skuteczniejszą separację bardzo małych cząsteczek żelaza o wielkości już 15µm, cząsteczek o niskiej podatności magnetycznej, a nawet pyłu żelaznej z lepkich substancji, takich jak czekolada, pasty, proszki i soki owocowe. Magnes ma maksymalną gęstość strumienia wynoszącą 11 300 gausów przy pręcie i usuwa określone cząsteczki z produktów płynnych i w postaci proszku. Cały system jest wykonany ze stali nierdzewnej klasy 316, jest gładko wykończony (Ra ≤0,4 nm) i posiada certyfikat EHEDG.

Czyszczenie CIP/SIP (czyszczenie/parowanie w miejscu)
Czyszczenie magnesu następuje automatycznie. Po zatrzymaniu produkcji, magnes można „wydmuchać” z przepływu produktu, aby w ramach cyklu przepłukiwania usunąć przechwycone cząsteczki ferrytyczne. Ma to na celu zapobieganie ponownemu wprowadzaniu cząsteczek stałych do produktu w dowolnym miejscu procesu. Po cyklu przepłukiwania część magnesu jest gotowa do pełnego cyklu CIP. Obudowa jest skonstruowana tak, aby żaden produkt nie zalegał po czyszczeniu. Patrz animacja w serwisie YouTube. Filtr magnetyczny jest stosowany w rurach i/lub rurociągach w przemyśle spożywczym, gdzie odpowiada za odżelazianie produktów przenoszonych pod ciśnieniem. W ten sposób nawet najmniejsze cząsteczki żelaza mogą być filtrowane z lepkich substancji (czekolada, pasty, proszki lub soki owocowe), podczas gdy cząsteczki te są zazwyczaj ponownie zabierane przez przepływający surowiec.

Rozwiązywanie problemów
Instalacja detektora metalu nie rozwiązuje problemu z tymi cząsteczkami, ponieważ nie jest on w stanie wykryć mniejszych cząsteczek metalu. Higieniczny filtr magnetyczny jest dostępny w pięciu standardowych wymiarach (Ø 50–125 mm), ma standardowe przyłącze rurowe i może być również dostarczony z inną opcją czyszczenia – ręczną – dzięki czemu operatorzy mogą łatwo oddzielić ekstraktor od zamkniętych prętów magnetycznych. Ten filtr nie posiada jednak certyfikatu EHEDG.

EHEDG
Niedawno firma Goudsmit stała się pierwszym dostawcą magnesów, który został przyjęty do European Hygienic Engineering & Design Group. EHEDG to konsorcjum dostawców instalacji, firm z branży spożywczej, laboratoriów badawczych i krajowych organów służby zdrowia, które mają na celu zapewnianie najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności. EHEDG ustala standardy w zakresie unikania zanieczyszczenia lub rozwoju szkodliwych mikroorganizmów, czyszczenia i dekontaminacji oraz wykorzystania materiałów i wykończenia powierzchni. Organizacja ta zajmuje się testowaniem projektów produktów w zakresie czyszczenia, sterylizacji i odporności bakteriologicznej. Certyfikaty EHEDG są przyznawane wyłącznie tym firmom, które spełniają ustanowione standardy.