Filter werden angewendet...

Elektromagnetyzm

Elektromagnes to typ magnesu, w którym pole magnetyczne jest wytwarzane przez prąd elektryczny.

Są one często stosowane zamiast magnesów trwałych, kiedy potrzebne jest głębokie i silne pole magnetyczne. Inną główną przewagą elektromagnesu nad magnesem trwałym jest fakt, iż pole magnetyczne może zostać wyłączone lub szybko zmienione poprzez sterowanie wartością prądu elektrycznego w uzwojeniu.

Z zasady elektromagnesy składają się z rdzenia wykonanego z materiału magnetycznego lub ferromagnetycznego, takiego jak żelazo elektromagnetyczne, na którym nawinięta jest cewka. Tak długo, jak prąd elektryczny płynie przez cewkę, rdzeń jest namagnesowany.

Separatory garnkowe, elektromagnetyczne
Duży elektromagnes

 

Zasada działania

Pole magnetyczne jest generowane wokół drutu z materiału przewodnikowego, przez który płynie prąd magnetyczny. Wygenerowana wartość indukcji magnetycznej B jest wyrażona w teslach (T), gausach (G = Vs/m2) lub weberach (Wb/m2):

Elektromagnetyzm

φ = L * I

B = Δφ/ΔS , gdzie ΔS jest w [m2].

gdzie:

φ to linie pola magnetycznego wyrażone w weberach (Wb)
L to indukcja własna w henrach (H)
I to natężenie prądu w amperach (A)

Silne pole magnetyczne jest uzyskiwane poprzez zastosowanie prądu o wysokim natężeniu lub dużej indukcji własnej. Prąd o wysokim natężeniu nie jest zawsze możliwy do zastosowania ani pożądany (zagrożenie, generowanie wysokiej temperatury), dlatego też zwykle wykorzystywana jest wysoka indukcja własna, uzyskiwana poprzez nawijanie drutu na cewkę, określaną mianem solenoidu. Pola generowane w każdym zwoju nakładają się na siebie, czego rezultatem jest silne pole magnetyczne.

Lesen Sie mehr

Anisotrop

Wenn magnetisches Material in ein Magnetfeld gezwungen wird, hat das magnetische Material eine Vorzugsrichtung und ist anisotrop. Anisotropes magnetisches Material kann nur in der Vorzugsrichtung magnetisiert werden.

 

Magnetmaterialien

Ferritmagnete
 
 

Ferritmagnete Weiter lesen

Neodym (Neoflux®) Magnete

Neodym Neoflux Magnete Weiter lesen

Samarium-Kobalt Magnete
 

Samarium-Kobalt Magnete Weiter lesen

Aluminium-Nickel-Kobalt Magnete

Aluminium Nickel Kobalt Magneten Weiter lesen

Kunststoff-gebundene Magnete

Kunststoffgebunde Magnete Weiter lesen