Probíhá filtrování...

Nové dopravníkové podávání zvyšuje výtěžek eddy current separátoru

Nejste spokojeni s výtěžkem svých eddy current separátorů neželezných kovů? Nedosahujete maximálního pokrytí pásu? Dochází k ulpívání nebo hromadění materiálu ve vibračním podavači? Máte zájem o super efektivní separaci v kombinaci s balistickou trajektorií? V tom případě je náš blog určen právě pro vás.


Nejprve si krátce představíme eddy current separátory, jinak zvané také separátory neželezných kovů. Eddy current separátory obsahují systém s dopravníkovým pásem, který je zakončen rychle rotujícím magnetickým rotorem. Rotační rychlost magnetů generuje indukční pole, a tím dochází ke vzniku rychle proměnlivého magnetické pole. Viz animaci.
Princip separace spočívá v tom, že každá elektricky vodivá částice umístěná do střídavého magnetického pole se dočasně stává magnetickou. Jednoduše řečeno: Neželezné kovy, které projdou magnetickým válcem, se na krátkou dobu zmagnetizují a dojde k jejich vyhození. To umožňuje separaci obrovského množství neželezných kovů a jejich slitin, včetně hliníku, mědi a mosazi. Pro podrobnější vysvětlení principu eddy current separátorů neželezných kovů viz: Obecné vysvětlení principu eddy current separátorů Goudsmit.

 

Co je to monovrstva?

Jde o vrstvu materiálu, jejíž maximální tloušťka odpovídá jedné částici. Jinými slovy, v ideální monovrstvě na sobě částice nesedí. To je při eddy current separaci zcela zásadní, protože dochází k 'vyhazování' neželezných částic v toku materiálu. Pokud je například kovová částice pokryta pískem nebo kaménky (v situaci bez monovrstvy), EC separátor pravděpodobně nevyhodí kovovou složku dostatečně velkou rychlostí, aby se separovala z toku materiálu. Monovrstva je extrémně důležitá zejména u 'jemných frakcí' (velikost částic 0-10 mm). Zajistí se tím totiž maximální výtěžek neželezného materiálu.

 

Proč hraje pokrytí pásu takovou roli?

Existuje k tomu několik důvodů:

 • Kvůli maximálnímu využití stroje
 • Kvůli vytvoření monovrstvy
 • Delší doba setrvání na dopravníkovém pásu

 

Lepkavý spodní popel ze spaloven způsobuje ucpání vibračního podavače
Ucpaný vibrační podavač způsobuje, že materiál zaujímá uniformní orientaci

Jako zpracovatelé sypkých materiálů víte lépe než kdokoli jiný, že se počítá každé procento. Proto se snažíte z toku materiálu získat co nejvíc. Dva výše uvedené příklady znázorňují situace, kdy není pokryto 20 % pásu. Objemový rozdíl v toku materiálu je kompenzován někde jinde. Někde v toku tedy není monovrstva, což má nakonec za následek nižší výtěžek neželezných kovů.

 

Příčina

Problémy s monovrstvami anebo neúplným pokrytím pásu mohou být důsledkem lepkavosti nebo vlhkosti toku materiálu, jako je například IBA (spodní popel ze spaloven) a RDF (palivo z odpadů). Jako příklad můžeme uvést cementovou hmotu v IBA ulpívající na povrchu vibračních podavačů. Vibrační podavač pak nedokáže zajistit rovnoměrnou distribuci materiálu. Materiál zaujme uniformní orientaci (cesta nejmenšího odporu). V praxi se tento problém řeší čištěním v pravidelných týdenních nebo měsíčních intervalech. To s sebou nicméně přináší nežádoucí odstávky a údržbu. Skutečná příčina tohoto problému tkví v inkrustaci vibračního podavače. Problém je pak třeba vyřešit přímo u zdroje tím, že implementujete permanentní, bezúdržbové řešení!

 

Ucpaný vibrační podavač způsobuje, že materiál zaujímá uniformní orientaci

 

Řešení: Podavač s dopravníkovým pásem a rozdělovačem materiálu

Ve společnosti Goudsmith váš problém důvěrně známé a vyvinuli jsme osvědčené řešení: podavač s dopravníkovým pásem a rozdělovačem materiálu. Váš vibrační podavač bude nahrazen tímto podávacím modulem, a tím se problém vyřeší. Jak ale tento modul funguje? Tento podávací modul obsahuje dva dopravníkové pásy, z nichž každý plní svůj vlastní úkol.


První dopravníkový pás (rozdělovač materiálu)

má určitý sklon a podává materiál nahoru až k rozdělovačům materiálu. Tyto rozdělovače materiálu (jinak zvané „mísiče“), které vypadají jako velké ruční mixéry, materiál odstřeďují a zajišťují jeho rovnoměrnou distribuci. Překročí-li podávané množství materiálu stanovenou kapacitu, nadbytečné množství sjede zpět dolů. Tím se zajistí konstantní objem a kontinuální tok do další fáze zpracování. Úkolem prvního dopravníkového pásu tedy je distribuce materiálu za účelem vytvoření monovrstvy a zajištění úplného pokrytí pásu.

Eddy current separátor s podavačem s dopravníkovým pásem a modulem pro rozdělování materiálu

Druhý dopravník (magnetický separátor)

je plochý a dopravuje materiál na konec: Magnetická přední kladka dopravníkového pásu. Tuto magnetickou přední kladku lze osadit v libovolné ze čtyř různých sil (variant):

 • Magnetická přední kladka (1800 gauss);
  pro ocelové a železné částice od 1 do 100 mm
 • Magnetická přední kladka (3000 gauss);
  pro ocelové a železné částice od 0,5 do 100 mm
 • Magnetická přední kladka (6000 gauss);
  pro ocelové, železné a nerezové částice od 0,5 do 100 mm
 • Magnetická přední kladka (9000 gauss);
  pro ocelové, železné a nerezové částice od 0,1 do 30 mm

Zavedení magnetické přední kladky doporučujeme, protože dojde k významnému zlepšení eddy current separace a výtěžku železných kovů.

 Magnetická přední kladka zařazená v eddy current separátoru s podavačem s dopravníkovým pásem

Na třetí dopravníkový pás (eddy current separátor)

nyní putuje optimální tok materiálu: monovrstva, dokonale rozprostřená po celé šířce pásu a bez hustotních fluktuací. Také dojde k odstranění železných kovů, aby neinterferovaly s fází eddy current separace. Materiál je nyní dokonale připraven na výkonný 38HI eddy current rotor o síle 3500 gauss, který je na pásu zařazen.* Na těžké neželezné kovy, jako je například měď nebo mosaz, je zapotřebí vysoká magnetická síla. Toto zařízení v tomto ohledu nad ostatními poměrně jasně vyčnívá!

Konečný výsledek celého zařízení: Optimální separace železných i neželezných kovů bez časově náročných odstávek pro čištění inkrustovaných vibračních podavačů. Jednoduše řečeno: jde o vysoce efektivní řešení vašeho problému!

*) hustota toku při tloušťce 3 mm na pásu a tolerance ±10 %

Magnetický rotor 38HI zařazený v eddy current separátoru s podavačem s dopravníkovým pásem


Dopravníkový pás vs vibrační podavač?

Je vibrační podavač vždy horší než systém s dopravníkovým pásem? Odpověď zní ne. Konec konců, vše závisí na toku vašeho materiálu. V některých případech je podavač s dopravníkovým pásem skutečně méně vhodným řešením a lepší volbou je vibrační podavač. Například při zpracování toků WEEE (odpadních elektrických a elektronických zařízení), které obsahují mnoho ostrých součástí. Tyto součásti by mohly dopravníkový pás poškodit, což by mělo za následek časově náročné odstávky kvůli údržbě a výměně součástí. Navíc tyto toky nejsou vlhké a neulpívají na vibračních podavačích. Ba co víc, podávání pásovým dopravníkem představuje nákladnější řešení než jednoduchý vibrační podavač. U správných aplikací se však dodatečné náklady rychle vyplatí díky vyššímu výtěžku neželezných kovů. Následující srovnání vám umožní rychle zhodnotit pro a proti podávání dopravníkovým pásem:

Vlastnosti

EddyFines s dopravníkovým podavačem
a magnetickou kladkou

EddyFines s vibračním podavačem
a magnetickým bubnovým separátorem

Fotografie

Kontinuální proces

Možnost separace železných kovů

Neulpívání vlhkých a lepkavých materiálů v podavači

Žádné opotřebení kvůli ostrým podílům

Jemná frakce

Střední frakce

Hrubá frakce

Metoda pro separaci železných kovů

Magnetická přední kladka

Magnetický bubnový separátor

Frakce podle velikosti materiálu

0 – 50 mm

0 – 200 mm

Délka stroje

±7,5 metrů

±5,3 metrů

Počet pohonů

5

2

Počet vibračních motorů

0

2

 

 

 


Shrnutí: modul podavače s dopravníkovým pásem je ideálním řešením pro vlhké nebo lepkavé toky materiálu, jako je například:

 • IBA (spodní popel ze spaloven)
 • RDF (palivo z odpadů)
 • ASR (zbytky z drcení automobilů)

Frakce musí být v rozmezí 0 až 50 mm, aby rozdělovače produktu mohly materiál rozprostřít rovnoměrně po páse.