Probíhá filtrování...

(Fero)magnetismus

V dávných dobách lidé objevili, že krystaly magnetovce se navzájem přitahují nebo odpuzují podle jejich orientace. Tento fyzikální jev se nazývá magnetismus. Slova magnetovec a magnezium jsou obě odvozena od slova Magnesia, což je název oblasti v řeckém regionu Thesálie, kde lze v hojném množství nalézat magnetické kameny.Magnetická separace

Za magnetické vlastnosti magnetovce zodpovídá železo obsažené v kameni. Mnoho železných slitin má magnetické vlastnosti. Kromě železa můžeme najít magnetické vlastnosti u niklu, kobaltu a také gadolinia.

Ačkoli jsou feromagnetické (a ferimagnetické) materiály jsou jedinými druhy s dostatečně silnými magnetickými vlastnostmi, aby mohly být přitahovány k magnetu (proto se nazývají 'magnetické'). Všechny ostatní látky také slabě reagují na magnetické pole prostřednictvím jednoho nebo více dalších druhů magnetismu.

Feromagnetické materiály lze rozdělit na magneticky 'měkké' materiály, např. žíhané železo, které lze zmagnetizovat, ale obvykle si neuchovávají magnetismus natrvalo, a magneticky 'tvrdé' materiály, které zůstávají magnetické. Permanentní magnety jsou vyráběny z 'tvrdých' feromagnetických materiálů, jako je alnico a ferit, které během výroby procházejí speciálním zpracováním v silném magnetickém poli, aby došlo k 'vyrovnání' jejich vnitřní mikrokrystalické struktury, díky čemuž dokáží dobře odolávat demagnetizaci.

Předměty, které silně vykazují toho chování, se nazývají magnety. Existují přírodní a umělé magnety (např. alnico, fernico, ferity). Všechny magnety mají dva póly, které se nazývají severní pól a jižní pól. Severní pól magnetu odpuzuje severní pól jiných magnetů a přitahuje jižní pól jiných magnetů. Dva jižní póly se rovněž odpuzují.

Magnetický gripper

Protože země má také magnetické pole, kde se magnetický jižní pól nachází poblíž geografického severního pólu a magnetický severní pól poblíž geografického jižního pólu, magnetická střelka bude vždy zaujímat severo-jižní orientaci. Názvy pólů magnetu jsou odvozeny od tohoto jevu. V zájmu zjednodušení, i když je to trochu matoucí, jižní pól 'zemského magnetu' se nazývá magnetický severní pól a severní pól 'zemského magnetu' se nazývá magnetický jižní pól.

Magnetické pole - severní a jižní pól

Souvisejícím jevem je elektromagnetismus, což je magnetismus vytvářený elektrickým proudem. V podstatě je veškerý magnetismus způsobován buďto otáčivými nebo rotujícími elektrickými náboji ve vířivých proudech.

elektromagnetismus

Zjistit více

Curie temperature

The Curie temperature is named after Pierre Curie (1859-1906).

magnetism Curie temperature

The Curie temperature is the temperature above which ferromagnetic materials lose their permanent magnetic field; the magnetism completely disappears.

Above this temperature the material behaves paramagnetically. As the temperature rises, the molecular excitement gradually disrupts the spin alignment. When the Curie temperature is reached the alignment collapses because the thermal energy has exceeded the energy of the magnetic interaction.

It is difficult to measure the Curie temperature exactly. For one thing, the permanent magnetic field around the material only partly disappears. Secondly, the Curie temperature varies greatly based on even small quantities of contaminants in the material.

For example, if an AlNiCo magnet is heated above its Curie temperature of 850 °C, it will no longer be ferromagnetic. It then becomes paramagnetic. Once the magnet has cooled off again, the permanent magnetic field does not return. There will, however, be new magnetic fields present in small areas within the material, the so-called Weiss areas (Weiss 1865-1904), but these fields are aligned in random directions so their vector sum does not result in an external magnetic field. Nevertheless, it is possible to remagnetize the magnet.

The ferromagnetic elements and alloys with their Curie temperatures:

Material     Curie temp.
Fe     770°C
Co     1115°C
Ni     354°C
Gd     19°C
AlNiCo     850°C
Ferrite     450°C
Sm Cobalt     750-825°C
Nd-Fe-B     310-340°C